Fra regnskog til ørken | Klimaoppgave om Australia

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 1
  • 6
  • 6
  • 1885
  • PDF

Fra regnskog til ørken | Klimaoppgave om Australia

Denne oppgaven tar for seg klimaet i Australia, og besvarer kompetansemålet:

Gjøre rede for årsaker til klimatiske forhold i et valgt område.

Oppgaven tar for seg de forskjellige faktorene som påvirker klimaet i Australia. Aktuelle temaer er blant annet Köppens klimasoner, subtropiske høytrykksone, passatvindene, monsuner og El Nino/La Nina.

Lærers kommentar

Veldig bra og grundig oppgave

Innhold

Köppens klimasoner
Subtropiske høytrykksone
Passatvindene
Monsuner
El niño/ La niña
Tropiske sykloner
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Mellom Stillehavet i øst og det Indiske hav i vest ligger Australia. Verdens minste kontinent, men samtidig største øy, er hjemmet til over 23 millioner mennesker. Tross av et areal på over 7 500 000km2 er det kun Namibia og Mongolia som har lavere befolkning per kvadratmeter enn Australia. Dette skyldes at 70% av landet er ørken, som nesten er ubebodd, 97% prosent av befolkning er derfor bosatt på resterende 30% av landet. Selv om landet regnes som et av verdens tørreste er det også hjemmet til både regnskog og store dyrkbare områder. Klimaet til Australia varier altså veldig mye fra øst til vest og sør til nord, og alt i alt består landet av 3 ulike typer av Köppens klimasoner. To kjente naturområder, som også har fått plass på Unescos verdensarvliste, er Uluru National Park og Great Barrier Reef. Felles for disse naturarvene er at de alle er karakteristiske for klimasonene de befinner seg i, og helt avhengige av kreftene de påvirkes av. Men hva er årsaken til denne store variasjonen i klima? Hvorfor finner vi områder med høy luftfuktighet langs kysten i øst, og knusktørre områdene i Outbacken og på vestkysten? Videre skal vi se på hvordan den geologiske beliggenheten påvirker det australske klimaet, og hva som fører til de store klimaforskjellene mellom de fuktige kystområdene i øst og det tørre klimaet i innlandet og på deler av vestkysten.

...

KÖPPENS KLIMASONER
Som tidligere nevnt er 3 av Köppens klimasoner representert i det australske kontinentet. Områdene nord i Australia faller innenfor kategorien Tropisk regnklima, her befinner vi oss på 10° og det er et ekvatorialt varmt og fuktig klima. Karakteristisk for det tropiske regnklimaet er at gjennomsnittstemperaturene er høyere enn 18°C og vi finner mye regnskog i områdene. Den tropiske regnskogen finner vi igjen i regnskogsområdene nord i Australia, der områdene som vi kan se ut ifra figur 2 er preget av monsuner og tropiske sykloner, sistnevnte er avhengig av varmt havvann for å kunne vokse seg til et ekstremvær, dette skal vi se nærmere på etterhvert... Kjøp tilgang for å lese mer

Fra regnskog til ørken | Klimaoppgave om Australia

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.