Regler for spanske verbformer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Spansk nivå II
 • Ingen karakter gitt
 • 25
 • 3899
 • PDF

Regler for spanske verbformer

Denne oppgaven inneholder en liste over alle spanske verbformer og diverse regler som er nyttige i spansk I, II og I+II. Listen inneholder blant annet bøying av uregelrette verb og forklaringer av de ulike tidene verb bøyes i på spansk. Oppgaven er hjelpsom for deg som trenger hjelp til spansk grammatikk.

Innhold

Presens
Gerundium
Tener + que + infinitiv
Poder + infinitiv
Querer + infinitiv
Deber + infinitiv
Pretérito indefinido
Pretérito imperfecto
Perfektum
Pluskvamperfektum
Ir+a+infinitiv
Futurum
Kondisjonalis
Været
Ser/estar
Hay
Refleksive verb
Gustar
Å bli
Objektspronomen
Bindeord

Regler for spanske verbformer

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 15.05.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meget under eksamensførebuing
 • 11.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  oversiktlig og fin godt oppsummert!