Regjeringen har en mektig stilling i forhold til Stortinget | Politikk og menneskerettigheter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Regjeringen har en mektig stilling i forhold til Stortinget | Politikk og menneskerettigheter

Dette er en oppgave som tar for seg regjeringen og hvor stor stilling denne har i forhold til Stortinget. I denne oppgaven drøftes problemstillingen «Regjeringa har en mektig stilling i forhold til Stortinget». For å kunne drøfte dette ser eleven på hvilke funksjoner regjeringen og Stortinget har, og hvordan partene jobber sammen.

Lærers kommentar

Du har fått til en artikkel, med innledning, hoveddel og konklusjon. Den svakeste delen er hoveddelen, drøftinga blir for kort, du har fått med for få momenter. Det er et par uklare punkter, ellers er det du har skrevet fornuftig.

Utdrag

I Norge har vi en statsforfatning. Selve ordet betyr «konstitusjon, grunnleggende regler for statens organisasjon og for forholdet mellom stat og individ». Denne forfatningen dreier seg om hvordan den politiske styringskjeden er bygd opp og er her som sikkerhet for at Norge ikke skal bli et undertrykkende diktatur. Selve forfatningen er bygd opp av grunnloven og sedvane. Den norske statsforfatningen er nedfelt i grunnloven av 1814 og den består av den lovgivende makten som er Stortinget, den utøvende makten som er regjeringen og den dømmende makten som er domstolene. Dette vil si at Stortinget vedtar lover, regjeringen setter vedtakene ut i live og domstolene dømmer med utgangspunkt i de vedtatte lovene... Kjøp tilgang for å lese mer

Regjeringen har en mektig stilling i forhold til Stortinget | Politikk og menneskerettigheter

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.