Regionalisering, økonomisk ulikhet og bærekraftig utvikling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsgeografi
  • Ingen karakter gitt
  • 5
  • 1394
  • PDF

Regionalisering, økonomisk ulikhet og bærekraftig utvikling

Dette er en prøvebesvarelse i Samfunnsgeografi. Oppgaven besvarer 4 spørsmål. I oppgave 1 brukes teori om lokaliseringsfaktorer for å forklare ny internasjonal arbeidsdeling. Deretter redegjøres det for regionalisering. I oppgave 3 anvendes moderniseringsteori og avhengighetsteori til å forklare global økonomisk ulikhet, og til sist redegjøres det for bærekraftig utvikling og på hvilke måter kan økonomisk vekst hindre bærekraftig utvikling.

Utdrag

1. Bruk teori om lokaliseringsfaktorer for å forklare ny internasjonal arbeidsdeling
Når vi snakker om lokaliseringsfaktorer koblet opp mot begrepet ny internasjonal arbeidsdeling, er det i hovedsak lokaliseringsfaktorer i henhold til industri vi må ta for oss.

...

2. Hva er regionalisering? Forklar ved å bruke eksempler fra ulike nivåer.
Begrepet regionalisering betyr i seg selv å dele et område, for eksempel et land, inn i ulike former for regioner. Regionalisering deler altså store områder inn i mindre «steder».

...

3. Bruk moderniseringsteori og avhengighetsteori til å forklare global økonomisk ulikhet.
For å kunne forklare global økonomisk ulikhet med begrepene moderniseringsteori og avhengighetsteori er det viktig å vite hva disse to teoriene dreier seg om.
Moderniseringsteorien ble skapt av en amerikansk økonom og anti-kommunist ved navn Walt Rostow.

...

4. Hva er bærekraftig utvikling? På hvilke måter kan økonomisk vekst hindre bærekraftig utvikling?
Begrepet bærekraftig utvikling kan vi definere som en utvikling som tilfredsstiller dagens generasjoners behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov... Kjøp tilgang for å lese mer

Regionalisering, økonomisk ulikhet og bærekraftig utvikling

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.