Reformasjonen i Norge | Faktaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Privatist
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 6
  • 2551
  • PDF

Reformasjonen i Norge | Faktaoppgave

En grei faktaoppgave om Reformasjonen i Norge. Hovedfokuset er Norge og Norges kamp mot reformasjonen. Så hva er bakgrunnen for at Norge går fra å være katolsk til protestantisk? Hva betydde det at Norge fikk statskirke og ble lutheranere? Hadde reformasjonen i Norge befolkningen støtte eller noen betydning for folket?

Elevens kommentar

Det kan være litt skrivefeil som må fikses på.

Innhold

Reformasjonen i Norge

- Strømninger fra Europa
- Martin Luthers liv
- Martin Luthers kamp
- Reformasjonens vei mot Norge.
- Hvordan ble reformasjonen for befolkningen i Norge?
- Kilder (i fotnoter)

Utdrag

Martin Luther har blitt stående som den som reformerte kirken, men han var ikke den første som var motstander av den katolske kirken.
Engelskmannen John Wyclif (1328 -1384) arbeidet som prest, før han i 1382 tok doktorgrad i teologi og ble professor ved universitetet i Oxford. På starten var han nasjonalpatriot og mente kirken skulle være nasjonal og kirkegodset skulle tilhøre kongen og ikke paven i Roma. Noe som burde komme hele nasjonen til gode... Kjøp tilgang for å lese mer

Reformasjonen i Norge | Faktaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.