Refleksjonsnotat sykepleie

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 2. år
 • Annet
 • Godkjent
 • 9
 • 1066
 • PDF

Sammendrag: Refleksjonsnotat sykepleie

Reflesksjonsnotat til det første året i sykepleie. Hensikten med oppgaven er å bli godt kjent med taushetsplikten og følge, og respektere loven. Notatet følger malen for Gibbs refleksjonsmodell.

Innhold

Innledning
Refleksjon over egen praksis
- Min konkrete erfaring
- Min reaksjon
- Min vurdering
- Analyse av situasjonen
- Nytenkning
- Fremover
Konklusjon
Litteraturliste

Utdrag

REFLESKJON OVER EGEN PRAKSIS
Her ønsker jeg å reflektere over min egen praksis i forhold til gruppeoppgaven. Jeg opplevde i gruppesamtalen at vi hadde like meninger om øvelsen. Og dette synes jeg var veldig fint, det viste seg at det var ikke noe uenighet i gruppa. Og vi fungerte i gruppen som en helhet. Dessuten hadde vi også god kommunikasjon med gruppemedlemmene våre. Det så ut som alle i gruppa var godt forberedt på pensumet Og jeg opplevde at øvelsen gikk greit, uten noen problemer, ingen kommunikasjonsvansker eller andre hindringer. Dette var veldig viktig tema som vi snakket om, dette får vi bruk for senere i hverdagen vår som sykepleiere. Kunnskapen om taushetsplikt er da veldig viktig. Dessuten må vi være klar over våres egne positive og negative sider som enkeltpersoner, og når vi blir sykepleiere, reflektere over seg selv og se på sin egen utvikling... Kjøp tilgang for å lese mer

Refleksjonsnotat sykepleie

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 28.10.2014
  Skrevet av Student på 5. år
  Dette var en kjempebra oppgave/refleksjonsnotat. Her fikk jeg mange tips og idder til mitt refleksjonsnotat. :-)
 • 13.08.2014
  gfyjyyluiihi.okølæesrdtfyguhijokplåøesdrtfygukoldfghujkl
 • 19.02.2015
  KJempe bra skrive, dette var til stor hjelp
 • 06.01.2015
  redcfgvbhjknlmkjhrtewcfjknml fgjklniubytfrdtcfg vbn huvtcyu jkm