Refleksjonsnotat om estetikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Yrkesfaglig Vg3
  • Medier og kommunikasjon
  • 5
  • 4
  • 848
  • PDF

Refleksjonsnotat om estetikk

Dette refleksjonsnotatet er skrevet i faget Medier og kommunikasjon og tar for seg emnet estetikk. Notatet inneholder en analyse av noen forskjellige bilder og vurderer hvorfor bildene er enten fine og stygge.

Refleksjonsnotatet går kort igjennom forskjellige estetiske teorier, som f.eks Schiller, Brecht, Platon, Aristoteles og Pytagoras.

Lærers kommentar

5, veldig bra refleksjonsnotat

Utdrag

Vi har fått i oppgave å ta utgangspunkt i en estetisk teori som ble fremstilt under antikken....

Før produksjonen av bildene ville jeg velge en teori å ta utgangspunkt i. Den teorien jeg har valgt å ha sette mitt fokus på er Pytagoras sin. Jeg har tatt et «stygt» bilde og gjort et bevisst valg på å bryte symmetrien og det gylne snitt ved å plassere modellen i bildet slik jeg gjorde.

Den denotative tolkningen av bildet vil si det øyet ser når man ser på bildet. På bildet kan man se noe/noen nede i høyre hjørnet av bildet. Figuren kan minnes om en ball eller egg på grunn av formen. Det er veldig mye luft i bildet. Det er en grå farget bakgrunn med litt lysere partier noen steder.
Den konnotative tolkningen av bildet: Fargevalget i bildet kan føre til at bildet blir oppfattet som et dystert og trist bilde. Objektet nede i høyre hjørnet kan tolkes som å være et menneske fordi man kan se håret og at modellen holder armene rundt knærne. Andre følelser eller tema man kan trekke ut av bildet er depresjon. Man kan tenke at modellen er helt svart og inne i en boble, mens det lyse er det lettere og mer glade verden rundt.
Grunnen til at dette er et stygt bilde i følge Pytagoras sin estetiske teori, er fordi han mente at bildet var vakkert når det var symmetrisk, harmonisk og hadde riktige tallforhold. Bildet til venstre er ikke i det gylne snitt, og skaper dermed en slags overvekt mot høyre siden, i og med at modellen er plassert helt nede i hjørnet... Kjøp tilgang for å lese mer

Refleksjonsnotat om estetikk

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.