Redokspar av halogener | Rapport i Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 6
  • 1601
  • PDF

Redokspar av halogener | Rapport i Kjemi 2

Dette er Studienetts eksempel på en kjemirapport om Redokspar av halogener, i faget Kjemi 2.

Hensikten med forsøket var å lære grunnleggende om redoksreaksjoner hvor halogener inngår som reaktantene. I forsøket blir reduksjonspotensialene til halogenene klorid, bromid og jodid undersøkt i forhold til hverandre. Dermed blir klorid, bromid og jodid plassert inn i spenningsrekka i forhold til hverandre. Rapporten er et bra eksempel på hvordan man kan strukturere en god kjemirapport, og viser hvilke elementer som er viktige å ha med i rapporten. Dessuten kan du lese et grunnleggende og beskrivende teoriavsnitt som bl.a. forklarer om redoksreaksjoner, redokspar, spenningsrekka og reduksjonspotensialer.

Rapporten er skrevet av Studienetts egen fagdirektør i kjemi.

Rapporten tar utgangspunkt i forsøk 3.3 Redokspar av halogener fra boken Kjemien Stemmer 2 Studiebok (2013), og en link til forsøket kan finnes her. Gjennom rapporten kan du dessuten finne svar på de spørsmålene som stilles i studieboka.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultater
Diskusjon og feilkilder
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

En redoksreaksjon er en reaksjon der et stoff blir oksidert og avgir elektroner, samtidig som et stoff blir redusert og mottar elektroner. Et stoff avgir dermed elektroner til et annet, og en redoksreaksjon er en sammensetning av en reduksjon og en oksidasjon. Den oksiderte og den reduserte formen av et stoff utgjør til sammen et redokspar. Ulike atomer har forskjellige evner til å bli redusert, eller oksidert, og disse evnene er oppsummert i spenningsrekka. I spenningsrekka er halvreaksjonene, dvs. den ene delen av en redoksreaksjon, skrevet opp som reduksjoner. Reduksjonene er i spenningsrekka rangert i rekkefølge etter hvor lett de kan reduseres, og dermed etter deres reduksjonspotensiale (Eo). Jo høyere reduksjonspotensiale, desto bedre evne til å bli redusert, og dermed bedre evne til å oksidere andre stoffer. Cl2(g) har f.eks. reduksjonspotensialet 1,36 V og befinner seg relativt høyt oppe i spenningsrekka.
Halogener er... Kjøp tilgang for å lese mer

Redokspar av halogener | Rapport i Kjemi 2

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 14.09.2021
    Skrevet av Elev på Vg3