Reaksjonssystem for Kriminalitet i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 7
 • 3364
 • PDF

Artikkel: Reaksjonssystem for Kriminalitet i Norge

Oppgave: Drøft hva slag reaksjonssystem du mener er egnet til å redusere kriminaliteten i Norge.

Oppgaven handler om kriminalitet, definisjon av sosiale problemer med eksempler og et forslag til en sosiologisk undersøkelse.

Forslaget til den sosiologiske undersøkelsen handler om å undersøke om en økning av strafferammen vil ha en avskrekkende effekt.

Lærers kommentar

Hele veien en faglig sterk og reflektert besvarelse! Flott! Du gjør akkurat det oppgaven sier. Svært god anvendelse av metodestoffet i opplegget ditt. Svært godt opplegg.Bra innledning+ redegjørelse for straffens funksjoner(manifest).Bra kildeanvendelse.

Utdrag

Fenomenet kriminalitet kan være et svært sammensatt problem, som krever analyse av faktorer på både mikroplanet og makroplanet og forbindelseslinjene mellom disse. Ved å ta utgangspunkt i teorier og modeller som er lagd for å forklare kriminalitet, vil man få en dypere forståelse om hvorfor en person valgte å gjennomføre den kriminelle handlingen.

Årsakene bak kriminalitet er svært viktig å ha kunnskap om. Uten disse ville det vært vanskelig å utvikle et reaksjonssystem som hindre lovbryteren fra å gjøre det samme flere ganger. Jeg vil i denne oppgaven anvende de faglige teoriene og modellene til å drøfte hva slags reaksjonssystem jeg mener er egnet til å redusere kriminaliteten i Norge... Kjøp tilgang for å lese mer

Reaksjonssystem for Kriminalitet i Norge

[13]
Brukernes anmeldelser
 • 01.06.2014
  Spørreundersøkelsen var ganske vag. Ikke noe god etter min mening. Oppgave 2 var bedre, men lite sammenheng i teksten på grunn av bruk av overskrifter. Gode teorier
 • 01.06.2014
  dette kommer garantert veldig gått med til eksamens forberdelsen våren 2014 kriminalitet! veldig bra!!
 • 30.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  very goooooooood!!!!!!!!!!
 • 24.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Suuuper bra!! hjälp meg kjempe mye