Reaksjonsfarten i reaksjonen mellom sink og saltsyre | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • 5
  • 6
  • 1081
  • PDF

Reaksjonsfarten i reaksjonen mellom sink og saltsyre | Rapport

Her finner du en rapport i kjemi som handler om reaksjonsfarten i reaksjonen mellom sink og saltsyre. Hensikten med forsøket var å undersøke innvirkningen av temperatur, konsentrasjon og overflate på reaksjonsfarten i reaksjonen mellom sink og saltsyre. Problemstillingen løses ved å endre på de forskjellige parametrene for saltsyre, dvs. temperatur, konsentrasjon eller overflate.
Rapporten inneholder en teoridel som forklarer bakgrunnen til forsøket.

Innhold

Innledning
Utstyr
Teori
Metode
Resultater
Drøfting
Konklusjon
Referanser

Utdrag

I den andre delen skulle vi teste ut om konsentrasjon hadde en innvirkning på reaksjonsfarten. I hypotesen trodde vi også at konsentrasjonen på saltsyra skulle ha noe å si for reaksjonsfarten. Kollisjonsteorien forteller en reaksjon skjer når partikler med nok energi kolliderer. Derfor kan man for å øke antall kollisjoner, øke konsentrasjonen av stoffene som reagerer. I vårt tilfelle økte vi konsentrasjonen av saltsyre, og brukte 3 mol/L og sammenlignet det med 1 mol/L.

En feilkilde i denne delen var at vi mest sannsynlig ikke hadde pusset sinkbiten som skulle oppi reagensglasset med 3 mol/L nok. Derfor ble det liggende et lag med sinkoksid utenpå sinken, som gjorde at det ikke ble så stor forskjell på reaksjonene i reaksjonsglassene. For å se om vi faktisk fikk en forskjell på reaksjonene, tok vi oppi ca. like mye sinkpulver i hvert av reagensglassene. Etter vi hadde gjort det så vi at 3 mol/L saltsyre reagerte betydelig mer enn 1 mol/L. Altså stemte hypotesen.

I den siste delen skulle vi finne ut om overflate hadde noe innvirkning på reaksjonsfarten. Også her trodde vi at overflate skulle ha noe å si. For å finne ut om det faktisk hadde det så brukte vi ca. like mye sinkpulver som... Kjøp tilgang for å lese mer

Reaksjonsfarten i reaksjonen mellom sink og saltsyre | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.