Matematikk S2 - Vår 2011 - Med hjelpemidler

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Matematikk S2
  • 6
  • 12
  • 819
  • PDF

Matematikk S2 - Vår 2011 - Med hjelpemidler

Vejledende besvarelse af anden del af eksamenssættet REA3028 Matematikk S2 fra tirsdag d. 31. maj 2011. Dette er kun en besvarelse af delen med hjelpemidler.

Opgaverne er løst med mange mellemregninger så læseren kan følge med i hvad der sker. En del af opgaverne er løst ved hjelp af CAS værktøjet TI-nspire CAS.

Løsningen er myntet på elever og privatister som vil forbrede seg til eksamen i matematikk.

Studienetts kommentar

Du kan også se løsningene til delprøven uten hjelpemidler her REA3028 Matematikk S2 - 31.05.2011 - Uten Hjelpemidler.

Innhold

Oppgave 3 (kostnader og inntekter for en bedrift)
(a) (overskuddet for bedriften)
(b) (totalkostnaden og inntekten)
(c) (graferne for K og I)
(d) (hvilke produktionsmængder giver overskud?)
(e) (maksimering)

Oppgave 4 (sum af påfølgende kvadrattall)
(a) (tre påfølgende kvadrattall)
(b) (to påfølgende kvadrattall)

Oppgave 5 (rekker)
(a) (delsum)
(b) (hvor mange led?)

Oppgave 6 (funksjonsanalyse)
(a) (bestem nullpunktene)
(b) (grafen for f)
(c) (derivering)
(d) (ekstrema)
(e) (integrasjon)

Oppgave 7 (kroppsvekten for 320 kunder)
(a) (fordelingen af kunderne)
(b) (testhypoteser)
(c) (test)

Matematikk S2 - Vår 2011 - Med hjelpemidler

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 26.01.2013
    Veldig bra! Utrolig stor hjelp til tentamen og eksamen!