Rapport om Tolkning av DNA-fingeravtrykk - Naturfag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • Godkjent
 • 5
 • 677
 • PDF

Rapport om Tolkning av DNA-fingeravtrykk - Naturfag

Rapport fra forsøk om "Tolkning av DNA-profiler" for Naturfag Vg1. Kosmos SF, Cappelen Damm.

Innhold

Innledning 3
Teori 3-4
DNA-fingeravtrykk 3
Prosessen for sammenligning av DNA 3/4
Eksperimentelt 4
Utstyrsliste 4
Framgangsmåte 4
Observasjoner og resultater 4
Våre observasjoner og resultater 4
Vurdering og diskusjon 5
Vurdering av våre resultater 5
Feilkilder og diskusjon 5
Konklusjon 5
Kildeliste 5

Utdrag

"Rapport: tolkning av DNA-profiler
1 – Innledning
Hensikten med forsøket var å studere båndmønsteret til en mor og hennes barn, og deretter studere båndmønsteret hos to menn som skulle testes for slektskap. Vi skulle så finne ut hvem som var i slekt.

2 – Teori
2.1 – Teori
DNA-fingeravtrykk
Genetisk fingeravtrykk (også kjent som DNA-testing) er en teknikk man bruker for å skille individer på bakgrunn av DNA. Testen gjennomgår en kjemisk/elektrisk prosess, og det dannes da et spesielt mønster som kan leses av på røntgenfilm. Grunnen til at det kalles DNA-fingeravtrykk er fordi alle individer har forskjellig DNA, akkurat som med våre fingeravtrykk!"... Kjøp tilgang for å lese mer

Rapport om Tolkning av DNA-fingeravtrykk - Naturfag

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 03.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Det er bra skrevet god jobba