Solceller | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • Godkjent
 • 6
 • 710
 • PDF

Solceller | Rapport

Her finner du en rapport fra et forsøk i Naturfag som handler om solceller. Hensikten med forsøket var å undersøke innvirkningen av å endre mellom forskjellige lysintensiteter på en solcelle. Rapporten inneholder grunnleggende bakgrunnsteori om solceller som kan hjelpe til å få en bedre forståelse for hvordan strømmen blir produsert. I tillegg kan du lese en grundig utstyrs- og metodebeskrivelse, for så å finne en resultat- og diskusjonsdel.

Forsøket bygger på forsøk 6.1 "Solceller" i læreboka Kosmos SF (2017).

Innhold

Innholdsfortegnelse
Innledning
Teori
Solceller
Virkningsgrad
Eksperimentelt
Utstyrsliste
Framgangsmåte
Observasjoner og resultater
Våre observasjoner
Våre resultater
Vurdering og diskusjon
Vurdering av våre resultater
Feilkilder og diskusjon
Konklusjon
Kildeliste

Utdrag

Solceller er en plate som omdanner solenergi til elektrisk energi. Elektrisitet som blir produsert på denne måten kalles også fotoelektrisitet. De består av to tynne lag (til sammen 3 med mer tykt) av, som regel, halvmetallet silisium med små mengder bor i det ene laget (p-doping) og små mengder fosfor (n-doping) i et andre laget. Grunnen til at det er tilsatt små mengder med henholdsvis bor og fosfor er fordi grunnstoffet silisium har fire elektroner i sitt ytterste skall, og i rent silisium er silisiumatomene bundet sammen ved at de deler elektroner på en måte slik at alle har åtte elektroner i sitt ytterste skall. De har da oppnådd åtteregelen, og leder derfor strøm dårlig siden elektronene er sterkt bundet sammen til atomene.

...

Virkningsgraden til en solcelle vil si hvor mye av den innkommende energien som dannes til strøm. En solcelle kan bare utnytte deler av energien i spektret til det synlige lyset, og i dag har solceller et samlet energitap på rundt 80 %, dette betyr at under 20 % av solenergien utnyttes. Store deler av dette energitapet skyldes at nesten 20 % av lysbølgene har for lav energi til å kunne slå løs elektronene, samtidig som at over 40 % av lysbølgene har for høy energi til at det kan utnyttes til å slå løs elektroner og da produsere strøm.

...

Da vi skrudde på lyskilden begynte solcellene å virke (se: teori). Vi kunne lese av på voltmeteret hvor høy spenningen var på de forskjellige testene vi gjorde. Om vi nå ser på tabellen vår med resultatene ser vi at solcellepanelet leverer høyest strømstyrke når lyskilden står 1 meter unna og skinner rett på (90°). Strømstyrken blir lavere jo lengre unna lyskilden står. Vi ser også at strømstyrken synker når lyskilden enten ikke skinner rett på (90°), altså 45°, eller når den er tildekt med et skjerf. Skjerfet skal i... Kjøp tilgang for å lese mer

Solceller | Rapport

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 29.01.2016
  Skrevet av Elev på Vg1
  Veldig bra, hjalp meg veldig mye til en rapport jeg ikke hadde resultater til!
 • 01.12.2014
  Ser helt grei ut. Håper denne vil være til hjelp.
 • 16.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg1
  Veldig god rapport, hjalp meg til en innlevering!
 • 03.11.2014
  Hjelpsom rapport i forbindelse med eksamensøving.