Rapport | Hvordan lage en buffer med ph 10

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • Godkjent
  • 3
  • 571
  • PDF

Rapport | Hvordan lage en buffer med ph 10

Rapport med resultater fra forsøket "hvordan lage en buffer med PH i 10?".

Rapporten inneholder beskrivelse av forsøket samt utregning av resultater, diskusjon og konklusjon.

Innhold

Hensikt
Teori
Utsyr
Fremgangsmåte
Figur
Resultater
Diskusjon
Konklusjon
Kildeliste

Utdrag

Fremgangsmåte: Før forsøket begynte ble de nødvendige beregningene foretatt. Etter at beregningene var gjort, ble riktig mengde ammoniakkløsning og ammoniumklorid blandet sammen i målekolben, og deretter ble det fylt på med vann i resten av kolben. Deretter ble en stikkprøve av løsning tatt for å sjekke bufferens PH. Videre ble to av de små begerglassene fylt opp med 75 ml bufferløsning, samtidig som de to andre glassene ble fylt med 75 ml vann. Deretter ble det fylt opp i henholdsvis 5 og 10 ml 0,1 M HCL-løsning over i glassene med vann, og det samme ble gjort med bufferløsningene. Videre ble PH sjekket i alle de forskjellige begerglassene. Deretter ble samme prosedyre gjort igjen, men denne gangen ble 4 begerglass med vann og buffer fylt med 5 og 10 ml NaOH i stedet. Alle PH-målinger og resultater fra beregningene ble til slutt notert ned... Kjøp tilgang for å lese mer

Rapport | Hvordan lage en buffer med ph 10

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.