Rapport 8.6 Analyse av kloridinnholdet i sjøvann | Rapport | Aqua

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • Godkjent
  • 4
  • 585
  • PDF

Rapport 8.6 Analyse av kloridinnholdet i sjøvann | Rapport | Aqua

Dette er en rapport fra forsøk 8.6 Analyse av kloridinnholdet i sjøvann, fra læreboken "Aqua 1". Hensikten med dette forsøket var å analysere innholdet av klorioner i sjøvann. Sjøvann inneholder mange ulike salter, som NaCl, MgCl2, MgSO4 og CaSO4. I rapporten analyseres innholdet av klorid ved å fellingstitrere med en løsning av AgNO3.

Innhold

Hensikt
Utstyr
Fremgangsmåte
Resultat
Drøfting
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Drøfting

Det er en rekke feilkilder som kunne gi uttelling ved forsøket som feil måling av kjemikalier, utstyr som ikke er godt nok vasket eller rett og slett å ikke være nøye tok med gjennomføringen.

En annen feilkilde kan være at det ikke blir tilsatt nok kaliumkromat.

Beregningene kan også gjøres feil, men vi gjennomførte heldigvis forsøket og beregningene på en systematisk og rolig måte som gjorde at vi kom frem til riktig resultat.

Konklusjon

I forsøket har vi undersøkt innholdet av Cl- i en klorløsning ved å bruke en titreringsanalyse med sølvnitrat og en indikator. Vi har også funnet masseprosenten av Cl- av den opprinnelige løsningen gjennom å bruke informasjonen fra titreringsanalysen til å regne oss tilbake til den opprinnelige løsningens stoffmengde.

I tillegg har vi sett... Kjøp tilgang for å lese mer

Rapport 8.6 Analyse av kloridinnholdet i sjøvann | Rapport | Aqua

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.