Rapport 7.2 Innstilling av 0,1 mol/L NaOH. Bestemmelse av renhetsgraden av fast NaOH | Rapport | Aqua

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • Godkjent
  • 3
  • 418
  • PDF

Rapport 7.2 Innstilling av 0,1 mol/L NaOH. Bestemmelse av renhetsgraden av fast NaOH | Rapport | Aqua

Dette er en rapport fra forsøk 7.2 Innstilling av 0,1 mol/L NaOH. Bestemmelse av renhetsgraden av fast NaOH, fra læreboken "Aqua 1". Rapporten går ut på å selv lage en NaOH løsning og innstille denne til en konsentrasjon på omtrent 0,1 mol/L. I forsøket brukes fast NaOH, som skal veies inn, men vi vet fra teorien at fast NaOH har lett for å trekke til seg vann fra luften, og kan dermed forurenses. Dermed blir også renhetsgraden av NaOH bestemt i forsøket.

Innhold

Hensikt
Utstyr
Kjemikalier
Fremgangsmåte
Resultater
Diskusjon
Konklusjon
Feilkilder

Utdrag

Fremgangsmåte
1. Det veies omtrent 1,0 g fast NaOH i et veierskip. Dette overføres til en 250 mL målekolbe og det blir tilsatt vann. Målekolben ristes ca. 10 ganger.
2. Det blir veid omtrent 0,3 g KH-ftalat i et veierskip. Overfør KH-ftalet til en titreringskolbe og tilsett 20 mL vann. Tilsett 3 dråper fenolftalein som indikator.
3. Fyll deretter med NaOH til over 0-streken.
4. Titrer KH-ftalatet i kolben mot NaOH-løsningen fra byretten. Plasser kolben med syren på en magnetblander og bruk den for å få løst opp stoffet og benyttet denne for å blande ut løsningen ved titreringen. Stopp titreringen når du ser en svak rosa farge i løsningen.
5. Gjenta punkt 1-4 for å få... Kjøp tilgang for å lese mer

Rapport 7.2 Innstilling av 0,1 mol/L NaOH. Bestemmelse av renhetsgraden av fast NaOH | Rapport | Aqua

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.