Kroppens næringsstoffer | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • 6
 • 8
 • 3238
 • PDF

Kroppens næringsstoffer | Sammendrag

Her finner du et sammendrag som handler om kroppens næringsstoffer. Sammendraget inneholder bl.a. informasjon om karbohydrater, fett og proteiner. I tillegg kan du lese om deres funksjoner i kroppen, samt om trening og kosthold. Sammendraget kan brukes hvis du skal øve til prøve, eller hvis du trenger en generell forståelse av næringsstoffene i kroppen.

Innhold

Karbohydrater
Fett
Proteiner
Kostfiber
Mineraler
Vitaminer
Salt
Kilder

Utdrag

Karbohydrater er bygd opp av grunnstoffene karbon, oksygen og hydrogen. Disse grunnstoffene danner karbohydratmolekyler på bestemte måter som danner de tre karakteristiske sukkerenhetene monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. I et karbohydrat sitter karbonatomene sammen i ringer hvor hydrogen og oksygenatomer (det er halvparten så mange oksygenatomer som hydrogenatomer).
Den enkleste sukkerarten/karbohydrat er monosakkarider, som kun består av en enhet. Disakkarider består av to enheter, og polysakkarider består av mange sukkerenheter.
De vanligste monosakkaridene er glukose (druesukker) og fruktose (fruktsukker). For at kroppen skal kunne ta opp næringen blir alle typer karbohydrater omdannet til glukose, som er et slags brennstoff i forbrenningen i cellene. Alle monosakkarider har samme formel: C₆H₁₂O₆.
Sukrose, maltose og laktose er eksempler på disakkarider. Disakkaridene er bygd opp av to sukkerenheter, for å spalte et disakkarid må det varmes opp i vann. I tarmen finnes det enzymer som sørger for spaltingen skjer.
Polysakkarider er stivelse, glykogen og cellulose. Polysakkarider består av sukkerenheter i lange kjeder. Stivelse produseres i grønne planter og i kroppen spaltes de lange stivelsemolekylene til monosakkarider og disakkarider i fordøyelseskanalen vår. Cellulose finnes i celleveggene i plantene og er sukkerenheter i ugreinete kjeder. Glykogen har kjeder som er bygd opp ganske likt som stivelse, men de er mer forgreinet.
Kjennetegn
Kjennetegnet til karbohydrater er at hvert karbonatom tilsvarer ett vannmolekyl. Karbohydrater finnes i brød/kornprodukter, poteter og ris f.eks.

...

Proteiner er store molekyler som er bygd opp av aminosyrer i ei eller flere kjeder som er bundet sammen med peptidbindinger. Aminosyren, som er en organisk syre, har aminogruppen -NH₂. Det er plass til tre bindinger i nitrogenatomet, to hydrogenatomer og den siste bindingen binder aminogruppen til syren. Vi har 20 forskjellig aminosyrer, og insulin, som består av ca. 50 aminosyrer, er det minste proteinet vi har, mens de største proteinene består av flere tusen aminosyrer.
Kjennetegn
Proteiner har en tredimensjonal form. Ved for eksempel sterk syre blir denne formen brettet ut og proteinet mister sin opprinnelige form. Når den mister fasongen vil også egenskapene bli endret.
I kroppen
Kroppen vår lager tolv av de 20 aminosyrene selv, de siste åtte må vi få tilført gjennom kosten. Disse kalles essensielle aminosyrer, og det er viktig å få tilført nok av disse for ikke at ikke mangler skal forekomme. Aminosyrene er som sagt byggesteiner for proteinene i cellene våre og er helt nødvendige for byggingen av nye celler, både til vekst og til vedlikehold av kroppen. Proteiner bidrar med lite energi i kroppen, men får vi et overskudd av aminosyrer som ikke brukes som byggesteiner, blir disse omdannet til glukose eller fett som igjen kan danne energi.

...

Kostfiber er karbohydrater, polysakkarider som består av sukkerenheter i lange kjeder. Kostfiber er karbohydrater som ikke blir fordøyd i tynntarmen.
Kjennetegn
Det spesielle med kostfiber er at det stort sett ikke blir fordøyd i kroppen, kun en liten del blir fordøyd i tykktarmen. Dessuten finnes naturlig kostfiber kun... Kjøp tilgang for å lese mer

Kroppens næringsstoffer | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 27.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra forklart, var til stor hjelp!