Rapport: Disseksjon av Torsk - Biologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Biologi 1
  • Godkjent
  • 6
  • 1707
  • PDF

Rapport: Disseksjon av Torsk - Biologi

Rapporten er fra et forsøk om disseksjon av torsk i Biologi 1. Inneholder utdypende resultater og beskrivelser trinn for trinn av disseksjonen.

Introduksjon/Hensikt:
"I dette forsøket skulle vi undersøke fiskens ytre og indre og bli kjent med flest mulig av fiskens organer. For å kunne undersøke dette fikk vi utdelt fisketypen torsk."

Innhold

Rapport: Disseksjon av torsk
Introduksjon/Hensikt:
Torskens systemplassering:
Utstyr:
Teori:
Torskens ytre:
Torskens indre:
Prosedyre/resultat
Konklusjon:
Kilder:

Utdrag

"Rapport: Disseksjon av torsk:

Utstyr:
• Fersk fisk, torsk
• Mikroskop
• Skalpell
• Saks
• Kniv
• Pinsett

Teori:
Alle fisker har fire ting til felles, kaldt blod, fleksibel halefinne, finner og gjeller. Torsk er en fiskeart som tilhører torskefamilien. Torsken er veldig lett å gjenkjenne fordi fisken har overbitt og «hakeskjegget» som man finner under nedre munndel, som egentlig er en finne.

Den vanligste fangstvekten er 2,5-10 kg, men den kan bli opptil 150-200 cm lang og veie opp mot 60 kg. Torsken har tre ryggfinner og to gattfinner. Farger varierer med habitatet. I havområder med mye alger får gjerne skinnet et rød- eller grønnskjær, mens fisk som lever nær bunnen eller over sandbunn gjerne blir blekgrå i fargen.

Det vil ta fra to til ti år før torsken er kjønnsmoden. Den gyter vanligvis i februar-april, og eggene er pelagiske (flytende i vannmassen). Klekking skjer fra to til fire uker etter befruktning, avhengig av temperaturen. Torsken gyter i såkalte «batch», det vil si at den slipper ut porsjoner med rogn i løpet av hele gytesesongen. Den kan gyte mellom 10 og 20 slike batcher."... Kjøp tilgang for å lese mer

Rapport: Disseksjon av Torsk - Biologi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.