Rapport om bestemmelsesnøkkler i biologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Biologi 1
  • 6
  • 7
  • 1700
  • PDF

Rapport om bestemmelsesnøkkler i biologi

Labrapport i biologi om bestemmelsesnøkkler og hvordan disse benyttes til artsbetemmelse. Rapporten inneholder alle de viktigste punktene en labrapport skal ha med for å kunne godkjennes.

Hensikten med dette forsøket var å lære hvordan man bruker bestemmelsesnøkler, og å finne navnet på noen ulike arter lyng og løvtrær.

Lærers kommentar

Du har skrevet en veldig god og flott rapport fra øvingen! Du hadde en meget god teoridel og diskusjonsdel. Resultatene var presentert oversiktlig og grundig.
Flott arbeid!

Innhold

Rapport:
Hensikt
Teori
Eksperimentelt
Resultater
Diskusjon
Feilkilder
Konklusjon

Utdrag

En bestemmelsesnøkkel er et hjelpemiddel man kan bruke for å identifisere og finne navnet på en art eller slekt i naturen. Den er som oftest bygd opp av spørsmål der man enten velger ja eller nei. Med utgangspunkt i valget, blir man ledet til neste spørsmål. En bestemmelsesnøkkel for planter kan f.eks. ha spørsmål om bladene er sagtannede eller har jevne bladkanter, eller om den har hvite eller røde blomster... Kjøp tilgang for å lese mer

Rapport om bestemmelsesnøkkler i biologi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Rapport om bestemmelsesnøkkler i biologi, har også lastet ned