Rapport: Beregning av syrer og baser

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • Godkjent
  • 4
  • 497
  • PDF

Rapport: Beregning av syrer og baser

Rapport til forsøk 4A: beregning av syrekonstanten (Ka) og basekonstanten (Kb) til et syre-basepar, fra læreboken Kjemi 1.

Rapportens hensikt var å trene seg i å bruke et pH-meter og å foreta nøyaktive pH-målinger.

Innhold

Hensikten
Utstyr
Framgangsmåte
Resultat
Utregning
Konklusjon
Feilkilder

Utdrag

Framgangsmåte
Først startet vi med å kalibrere pH-meterer ved hjelp av standard bufferløsninger. Mellom hver gang vi foretok en pH-måling, skylte vi elektroden med rent vann og tørket forsiktig av med tørkepapir. Men etter å ha prøvd å kalibrer pH-meter så vi at den ikke funket, dermed måtte vi bruke pH-papir... Kjøp tilgang for å lese mer

Rapport: Beregning av syrer og baser

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.