Rapport | Betastråling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • Godkjent
  • 3
  • 474
  • PDF

Rapport | Betastråling

Fysikk 2 rapport om B-stråling fra en øvelse i studieboken Room Stoff Tid.

Forsøket gikk ut på å undersøke relativistisk fart til b-partikler ved avbøying i magnetisk felt.

Lærers kommentar

Bra jobbet

Innhold

B-stråling
Hensikt
Utstyrsliste
Gjennomføring
Resultat
Bakgrunnsstrålingen:
Diskusjon:

Utdrag

Utstyrsliste
- B-spektometer
- B-kilde
- Hestskomagnet, sterk, med polsko
- Geiger muller rør(GM-rør)
- Elektronisk teller
- Magnetfeltmåler(eller kjent B-verdi for magneten)
- Skyvelære
- Ledninger

Del 1
GM-røret registrerer kosmisk stråling og stråling fra bakken. Denne bakgrunnsstrålingen må vi først registrere og tallfeste slik at vi kan trekke den fra når B-strålingen skal måles. Vi måler bakgrunnstrålingen i tre-fire perioder av 60(eller 100) sekunders varighet. Deretter regner vi ut middelverdi for bakgrunnsstrålingen. Denne verdien skal trekkes fra i alle seinere målinger.
Del 2
Vi skal bruke B-kilde og sette sammen utstyret slik figuren nedenfor viser, men uten magneten, og kontroller at det virker. En tynn stråle av elektroner går nå rett fram mot nullmerket. Vi registrerer denne strålingen med G-røret i to-tre perioder av 100 sekunders varighet. Så setter vi inn hesteskomagneten med polsko. Da blir det færre registreringer i retning 00, mens det blir flere registreringer i andre retninger. Det vi ønsker er at B-partiklene skal bøyes utover, altså vekk fra magneten slik som på figuren til venstre nedenfor.
Etter det skal vi måle elektronstrålingen med GM-røret over et større vinkelområde. Og da bestemmer vi den minste vinkelen der vi observerer mer enn bakgrunnsstrålingen... Kjøp tilgang for å lese mer

Rapport | Betastråling

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.