Akselerasjon og bevegelsessensor | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Fysikk 1
  • 5
  • 4
  • 557
  • PDF

Akselerasjon og bevegelsessensor | Rapport

Rapport i fysikk 1 for forsøk om akselerasjon målt med bevegelsessensor, samt introduksjon til PC-programmet DataStudio. Rapporten inneholder flere illustrasjoner og grafer og kommer fra læreboken Rom, stoff og tid 1.

Innhold

Hensikt
Teori
Utstyr
Framgangsmåte
Figur
Resultat
Drøfting av resultatene
Konklusjon

Utdrag

Sensoren ble montert på den øverste delen av skråplanet, og deretter koblet til PC-en. Vogna ble så dyttet i gang nederst fra skråplanet, og DataStudio registrerte alle målinger ved hjelp av sensoren (posisjon, fart og akselerasjon). Videre fikk vi fram posisjonsgrafen, fartsgrafen og akselerasjonsgrafen i DataStudio, og det ble vurdert om disse målingene kunne være riktig. Disse målingene ble siden brukt i utregningene som ble gjort... Kjøp tilgang for å lese mer

Akselerasjon og bevegelsessensor | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.