Puberteten og samliv | Prøve i sosialkunnskap

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Sosialkunnskap
  • 5
  • 3
  • 1056
  • PDF

Puberteten og samliv | Prøve i sosialkunnskap

Dette er en prøvebesvarelse i sosialkunnskap som tar for seg temaene puberteten og samliv. Oppgaven tar blant annet for seg begreper som homogami, registrert partnerskap, sosial arv og dobbel kommunikasjons. Et av spørsmålene som besvares her er:

1. Puberteten blir beskrevet som en grunnleggende biologisk prosess.
a) Gjøre kort rede for hva som kjennetegner denne fasen biologisk og mentalt.

Innhold

1) Puberteten blir beskrevet som en grunnleggende biologisk prosess. Gjør kort rede for hva som kjennetegner denne fasen biologisk og mentalt.
2) Kan du se spesielle fenomen i dagens samfunn som påvirker pubertetsfasen?
3) Gjør rede for hva som menes med et anomisk samfunn og hvilke konsekvenser et slikt samfunn kan ha for oppvekst og identitetsutvikling.
4) Hva kjennetegner et overgangsrituale og har vi det i Norge som er relevante i forhold til overgangen til voksenlivet i vårt samfunn? Diskuter.
5) Det hevdes at massemediene bidrar til tingliggjøring av seksualitet. Drøft dette utsagnet.
6) 4. Kjernefamilien er den sentrale sosiale enhet i samfunnet vårt. Den sosiale strukturen i kjernefamilien har endret seg mye gjennom de siste 50 årene. Gjør rede for dette med utgangspunkt i begrepen komplementære og symmetriske roller.
7) Forklar begrepene: homogami, registrert partnerskap, sosial arv og dobbelt kommunikasjon

Utdrag

1. Puberteten blir beskrevet som en grunnleggende biologisk prosess.

a) Gjøre kort rede for hva som kjennetegner denne fasen biologisk og mentalt.
- Jenter utvikler bryster, menstruasjon, hår under armer og rundt kjønnsorganet, blir høyere, legger ofte på seg og får mere kvinnelige former. Mentalt for jentene er at humøret er veldig svingende, og de kan ofte føle at man har lite kontroll på seg selv og følelsene sine. Det er i dagens samfunn et utrolig stort kroppspress, og det å ha den perfekte, tynne og veltrente kroppen. Dette fører ofte til psykiske lidelser som spiseforstyrrelser.
Mens gutter får en bredere kroppsbygning, mer muskler, opp i vekt, stemmeskiftet, kroppshår og skjeggvekst. Guttene kan også ha humørsvingninger og kan ofte føle et press på å ha store muskler som kan føre til dumme valg med bruk av anabole steroider o.l.

b) Kan du se spesielle fenomen i dagens samfunn som påvirker pubertetsfasen?
- Som jeg nevnte i besvarelsen på oppgave a, at det er et stort kroppspress og at dagens samfunn har dannet seg et bilde av hvordan den perfekte kropp seg ut. Dagens samfunn får fram at den perfekte gutt gjerne har generelt bra kropp, og en solbrun hud. Mange vil utfylle disse kravene som samfunnet har og derfor kan farlige medisiner være «den lette utveien» til å bli sterkere og... Kjøp tilgang for å lese mer

Puberteten og samliv | Prøve i sosialkunnskap

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.