Fordypningsoppgave etter utplassering i bedrift | MIX Videokjelleren

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Yrkesfaglig Vg1
 • Planlegging
 • 6
 • 10
 • 2478
 • PDF

Analyseoppgave, Prosjektoppgave: Fordypningsoppgave etter utplassering i bedrift | MIX Videokjelleren

Oppgaven er en fordypningsoppgave etter utplassering i bedrift i faget Planlegging på Vg1. Oppgaven inneholder en presentesjon av bedriften Mix og deres forretningsidé samt beskrivelse av den daglige driften og markedsplanen. Deretter kommer det en SOFT-analyse for å se på mulige bedringspunkter og videre strategi.

Oppgaven er god til øvelse til f.eks. eksamen eller som eksempel til deg som skal skrive noe ligninge, da den inneholder også forklaringer på forskjellige ord som visjon, målgruppe, forretningsidé, markedsplan o.l samt eksempler. Den inneholder så og si all teori du lærer første året på Service og Samferdsel. Oppgaven knytter teorien fra skolen til det som skal gjøres i praksis.

Lærers kommentar

Du har besvart alle oppgavene både med riktige definisjoner og gode eksempler. Du viser meget god evne til å knytte sammen teori fra boka med praksis. I oppgaver der du skal komme med egne meninger viser du god evne til å drøfte og å kunne se en sak fra flere sider.

Innhold

Innledning side 2
Del 1: Presentasjon av bedriften side 2
Navn på bedriften side 2
Forretningsidé side 2
Visjon .side 2
Logo .side 2
Kjedetilhørighet side 3
Selskapsform .side 3
Type produkt side 3
Beskrivelse av en salgsarbeiders arbeidsdag side 3
Beskrivelse av min arbeidsdag .side 3
Opplæring side 4
Bedriftens målgruppe side 4
Beskrivelse av lokaler og utstyr side 4
Tegning av bedriftens lokale side 4
Organisasjonsplan .side 4/5
Del 2: Bedriftens markedsplan side 5
Situasjonsanalyse side 5/6
SOFT-analyse side 6
Markedsmål side 6
Markedsstrategi side 6/7
Del 3: Konklusjon side 7
Egen trivsel side 7
Kilder og litteraturliste side 7

Utdrag

Denne oppgaven går ut på at jeg skal skrive og utdype hva jeg gjør på min utplasseringsplass, MIX Videokjelleren. Jeg skal skrive om navn på bedriften, forretningsidé, visjon og så videre, i tillegg til å skrive og utdype litt om hva jeg og andre salgsmedarbeidere gjør i arbeidstiden, bedriftens målgrupper, og utarbeide en markedsplan. Til slutt kommer det en liten konklusjon om min egen trivsel.
Del 1 – Presentasjon av bedriften:

Jeg begynner med å forklare og fortelle om følgende
› Navn på bedriften
› Forretningsidé
› Visjon
› Logo
› Kjedetilhørighet
› Selskapstype
› Type produkt

MIX Scene 1 Videokjelleren AS. For 30 år siden startet denne bedriften i et kjellerlokale på torget i Grimstad, derav Videokjelleren. For 15 år siden gikk bedriften inn i kjeden Scene 1 som nå heter MIX Scene 1... Kjøp tilgang for å lese mer

Fordypningsoppgave etter utplassering i bedrift | MIX Videokjelleren

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 13.09.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Så bra ut. Vil ha mer oppgaver om Salg, service og sikkerhet Vg2

Brukere som har lastet ned Fordypningsoppgave etter utplassering i bedrift | MIX Videokjelleren, har også lastet ned