Psykologisk tolkning av American History X

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 4
  • 6
  • 2097
  • PDF

Psykologisk tolkning av American History X

Denne tolkningsoppgaven går ut på å analysere filmen American History X av Tony Kaye fra 1998 fra et sosialpsykologisk perspektiv.

Hvordan havnet en skoleflink, middelklasseborger i et radikalt, nynazistisk miljø?

Sosialpsykologi er studiet av hvordan vi tenker, føler og handler i at samspill med andre. I tolkningsoppgaven kan du lese om ulike sosialpsykologiske teorier og fenomener, og lese om hvordan disse kan være en interessant teoretisk vinkling for å forstå filmen.

Lærers kommentar

Bra teorianvendelse, men oppgaven kunne vært bedre strukturert og problemformuleringen kunne vært tydeligere formulert, som et spørsmål eller en påstand, slik at den være et utgangspunkt for DRØFTING og være den «røde tråden» som skal gå gjennom oppgaven og oppsummeres/besvares i avslutningsdel. -Innledningsvis god struktur – det er vanligvis best å begynne med makronivå -TEORIANVENDELSE er meget bra – fortsett slik! -Til heldags: del opp teksten mer – avsnitt eller underkapitler – unngå en tett sammenhengende tekst -Bruk undervisningsstoff og utdelt stoff meir – eks Bauman saman med Riesman, og f.eks det du fikk om holdningers FUNKSJON, det siste kunne gitt en dypere analyse ( bruk av ekstrastoffet sikrer erfaringsmessig lettere de to høyeste karakterene)

Utdrag

America History X
Hvordan havnet en skoleflink, middelklasseborger i et radikalt, nynazistisk miljø? American History X ble utgitt for 19 år siden, men er mist like aktuell den dag i dag. I en tid hvor høyreekstremisme og muslimhat får stadig større fotfeste, er forebygging og integrering av segregerte grupper viktig for å unngå splittelse. I denne sammenhengen er sosialpsykologien en svært relevant forståelsesramme. Sosialpsykologi er studiet av hvordan vi tenker, føler og handler i at samspill med andre. I denne teksten ønsker jeg å se på ulike sosialpsykologiske teorier og fenomener og vise til hvordan disse kan være en interessant teoretisk vinkling for å forstå filmen på.

Sosialiseringsprosess er en påvirkning- og tilpasningsprosess som foregår hele livet, det er et samspill mellom individet og ulike sosialiseringsagenter som er med på å påvirke og forme individets meninger, holdninger og verdier. Holdninger er likevel den av de tre faktorene som har størst innflytelse på adferden vår. Det er i barndommen individet bygger opp grunnmuren for sine holdninger. Dermed har foreldre en sterk innflytelse til å påvirke hvilke holdninger og verdier barnet internaliserer. Pierre Bourdieu kaller dette fenomenet «sosial arv». I begrepet legger han også at barn vil arve foreldrenes sosiale, økonomiske og kulturelle status... Kjøp tilgang for å lese mer

Psykologisk tolkning av American History X

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.