Psykologiens historie av Roar Huseby og Peik Gjøsund | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 1
  • Ingen karakter gitt
  • 6
  • 986
  • PDF

Psykologiens historie av Roar Huseby og Peik Gjøsund | Sammendrag

Her finner du et sammendrag fra kapittel 1 i læreboken "Psykologi 1": Psykologiens historie av Roar Huseby og Peik Gjøsund. Sammendraget inneholder bl.a. notater fra psykologien i de forskjellige tidsepokene, det biologiske perspektivet, atferdsanalytiske og psykodynamiske perspektiver, kognitive og humanistiske perspektiver og parapsykologi.
Sammendraget er et bra supplement hvis du har lest kapitlet.

Innhold

Hva er psykologi?
Psykologiens utvikling
Antikken – 700 fvt. Til 500 evt.
Middelalderen. 500-1500
Renessansen ca. 1400-1700
Psykologien fra 1750
Psykologien fra 1850: Vitenskapelige perspektiver
Det biologiske perspektivet
Det atferdsanalytiske perspektivet
Det psykodynamiske perspektivet
Det kognitive perspektivet
Det humanistiske perspektivet
Det sosialpsykologiske perspektivet
Parapsykologi

Utdrag

• I antikken ble betegnelsen ‘psyche' brukt om sjelelivet.
• Første dokumenterte interessen for menneskets sjeleliv. Så kroppen og sjelen som to adskilte deler av mennesket.
o Sokrates; mente at kroppen fødes og dør, men sjelen er evig
o Platon; mente at sjelen er fri og ubegrenset.
o Aristoteles; sjelen er knyttet til kroppen, men stammer fra en annen verden
• Hippokrates, mente at atferd styres av mangel eller overskudd av væske.
o Blod, gul galle, svart galle og slim

• Galenos bygget videre på Hippokrates og mente følgende om en av væskene dominerte fikk man en bestemt personlighet:
o Sangviske personligheten: livlig og optimistisk (Blod)
o Koleriske personligheten: Aggressiv og målrettet (Overskudd av gul galle)
o Melankolske personligheten: Deprimert og trist (Svart galle)
o Flegmatiske personligheten: fornuftig, rolig og tilfreds. (Slim)


Middelalderen. 500-1500
• Kristendommen sto sterkt og mange trodde at demoner eller djevelen var årsakene til psykiske lidelser, mange ble brent på bålet.
• Johann Weyer (nederlandsk lege) var den aktiv motstander mot heksejakten, han var den første til å bruke begrepet «mentalt syk»
• Opprettelsen av de første «sinnssykehusene» under forferdelige forhold, mer et fengsel enn et sykehus.
• Bedre i Midtøsten der man opprettet institusjoner for... Kjøp tilgang for å lese mer

Psykologiens historie av Roar Huseby og Peik Gjøsund | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Psykologiens historie av Roar Huseby og Peik Gjøsund | Sammendrag, har også lastet ned