Ulike typer psykologi | Essay

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 2
 • 5
 • 6
 • 1882
 • PDF

Ulike typer psykologi | Essay

Oppgave i psykologi som tar for seg hovedområdene innenfor anvendt psykologi og gir eksempler på hvordan de brukes i dagliglivet. Fokuset i essayet ligger på helsepsykologi men tar for seg flere eksempler på anvendt psykologi.

Lærers kommentar

Siste del er veldig bra, du finner mye godt stoff av dette i boken Helsefremmende lokalsamfunn, der jeg er hovedforfatter.
Referansene er fine.

Innhold

Hva er anvendt psykologi?
Kliniske psykologien
Pedagogisk psykologi
Organisasjonspsykologi
Helsepsykologi
Idrettspsykologi
Befolkningens helse er blant annet samfunnets viktigeste ressurs
Kilder

Utdrag

Helsepsykologi er enkelt sagt alle psykologiske sider ved individers helse. Mennesker som jobber innen for dette kan være sosialarbeidere som er alt ifra hjelpepleiere, sykepleiere, leger, fysioterapeuter osv.

Individer som jobber innenfor dette fagområdet er opptatt av hvordan man kan fremme helse og forebygge og behandle sykdom. Her gjør de undersøkelser med sammenheng mellom helse og sykdommer og med forskjellige former for psykiske, fysiske og miljømessige belastninger som mye stress på jobben osv. for det arbeidet individer har og måten det er organisert på har mye å si for den fysiske og psykiske helsen til ett individ... Kjøp tilgang for å lese mer

Ulike typer psykologi | Essay

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 22.09.2015
  Denne teksten var veldig bra og hjalp med til mine oppgaver
 • 12.09.2013
  Veldig godt skrevet. Hjalp meg en god del! :)
 • 24.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig godt skrevet.
 • 10.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Den var virkelig bra, takk!