Psykologiens bruksområder i dag | Anvendt psykologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 5
  • 7
  • 2095
  • PDF

Psykologiens bruksområder i dag | Anvendt psykologi

Oppgave som inneholder en refleksjon over hvilke områder den moderne psykologien anvendes på. Oppgaven drøfter hvordan anvendt psykologi henger sammen med vår hverdag. Dessuten sier oppgaven noe om utviklings- og læringspsykologi ifølge Piaget og behaviorismens Pavlov og Watson.

Lærers kommentar

Det ble kun gitt en karakter, ingen kommentar fulgte med denne gange.

Elevens kommentar

Det som kan gjøres bedre er å ta i bruk flere begreper, samt drøfte of reflektere mer rundt ulike teorier og eventuelt dra inn grunnleggeren. Det er sikkert en del som kan fobedres med denne teksten, men jeg synes det er vanskelig å se mine egne feil.

Innhold

- Psykologiens bruksområde i dag
- Utviklings- og læringspsykologi
- Kildeliste

Utdrag

I denne oppgaven vil jeg gjøre rede for psykologiens bruksområder i dag og se på hvordan anvendt psykologi henger sammen med vår hverdag. Psykologi beregnes som et vitenskapelig studium av atferd, – handlinger og reaksjonsmønstre – og de mentale prosessene – tanker, følelser og behov – til både dyr og mennesker. Psykologien har ikke alltid vært like kompetent som den er i dag. Gjennom tidene har interessen for psykologi alltid vært til stede og mennesker har ikke unngått å undre på hvor vi kommer fra, hvorfor vi er som vi er, og tenker som vi gjør. Wilhelm Wundt, en tysk fysiolog, filosof og psykolog blir ofte kalt for psykologiens far fordi han i 1879 grunnla verdens første psykologiske laboratorium i Tyskland.

Grunndisiplinene for moderne psykologi består av biologisk psykologi, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og klinisk eller abnormalpsykolog. For å forstå psykologi må vi ikke bare se på tanker og teorier i skriftlige utredninger, men også på den praktiske bruken. Det er når resultatene av forskning på psykologi blir tatt i bruk på ulike områder i samfunnet at vi kaller det for anvendt psykologi. Anvendt psykologi er bruken av praktiske teorier og kunnskap for enkelt personer eller grupper i samfunnslivet. Det regnes å være fem hovedretninger innenfor anvendt psykologi; klinisk psykologi, pedagogisk psykologi, arbeids-, organisasjons og ledelsespsykologi, helsepsykologi, og til slutt, idrettspsykologi.

...

Utviklings- og læringspsykologi

Personlighet er en sentral biologisk faktor og dannes allerede i spedbarnsalder. Noe blir individet født med slik som gener, mens andre drivkrefter blir lært gjennom sosialt samvær og innflytelse. ”Utviklingspsykologi studerer hvordan vi utvikler oss gjennom livet, og den er særlig opptatt av hvilke forandringer som skjer ved spesielle aldre eller faser” (W. Nygaard, 2011).

”Da Magnus ankom togstasjonen kom det en gutt mot ham med sigarett i hånden. Gutten stilte seg ved siden av ham. Magnus hadde noen forskjellige teorier om hvorfor gutten gjorde dette. Enten var det fordi han ikke brydde seg og var respektløs, eller at han ikke la merke til det, fordi han var for opptatt med å røyke. Det å lage slike teorier om hvorfor individer handler som de gjør, er en av mange evner der utviklingen starter i tidlige barneår... Kjøp tilgang for å lese mer

Psykologiens bruksområder i dag | Anvendt psykologi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.