Psykisk helse | Ungdomstiden

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Psykologi 1
  • 5
  • 3
  • 842
  • PDF

Prosjektoppgave: Psykisk helse | Ungdomstiden

Denne oppgaven tar for seg hvordan ungdomstiden kan være en vanskelig periode, og hvordan den psykiske helsen til ungdom er i dag. Her tas det opp temaer som selvbilde og identitet, som ofte er vanskelige faktorer i ungdomstiden.

Innhold

Selvbilde og identitet
Hva kan være viktig faktorer for å utvikle en god psykisk helse?
Kilder

Utdrag

I denne teksten skal ta for meg problemstillingen at ungdomstiden er en vanskelig periode, og i dag sliter ungdommen med dårlig psykisk helse.

Ungdomstiden er en vanskelig periode, der det skjer store forandringer.
Man ønsker å frigjøre seg fra foreldre, skape sin egen identitet, og det er mange valg som må tas. Man er på vei mot voksenlivet, men er ennå ikke en voksen, og det er mange utfordringer som skal mestres. Dette sier Eriksson i sin sosiale utviklingsteori der han beskriver ungdomstiden som en periode der det skjer store fysiske og psykiske forandringer, og det kan oppstå konflikter mellom ulike roller. Som for eksempel skal jeg være en flink skoleelev og lese til neste prøve, eller skal jeg droppe det og gå ut med vennene mine isteden... Kjøp tilgang for å lese mer

Psykisk helse | Ungdomstiden

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.