Sosialisering, grupper, roller og ledelse i psykologi | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 31
 • 12344
 • PDF

Sosialisering, grupper, roller og ledelse i psykologi | Sammendrag

Sammendrag om sosialpsykolgi fra læreboken i Psykologi 2: Cappelen Damm Psykologi 2. Sammendrag fra kap 4-8. Oppgaven kommer blandt annet inn på begrepene empati, selvkontroll, primær sosialisering, sekundær sosialisering og tertiær sosialisering, med mere.

Innhold

Kap 4 Sosialiseringsprosessen og sosial kompetanse
Kap 5 Grupper og gruppedannelse
Kap 6 Roller og holdninger
Kap 7 Ledelse
Kap 8 Konflikt og konfliktløsning

Utdrag

Vi definerer sosialisering som:

«En prosess som begynner ved fødselen, der vi tar opp og innordner oss i det verdi- og livsmønster som omgir oss. Gjennom sosialisering oppnår vi sosial kompetanse og føres inn i et kulturelt fellesskap»
Sosialisering er den delen av utviklingen vår som har med forholdet til andre mennesker å gjøre. Det er en prosess der vi skal bli formet til å fungere i samfunnet. Det handler om å tilpasse seg i det samfunnet vi lever i, og å leve sammen med andre som et medlem av en gruppe. Vi tilpasser oss regler, normer og verdier i vårt miljø... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosialisering, grupper, roller og ledelse i psykologi | Sammendrag

[35]
Brukernes anmeldelser
 • 31.05.2015
  Dette var en svært nyttig oppgave som hadde god struktur og gode forklaringer.
 • 23.05.2016
  veldig veldig hjelpsom når det kommer til den delen av lærerplanen!
 • 14.10.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  perfect!!!
 • 02.03.2019
  Mye skrivefeil