Sosialisering og sosialiseringsprosessen | Essay

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 2
 • 5
 • 3
 • 1048
 • PDF

Sosialisering og sosialiseringsprosessen | Essay

Oppgaven er et essay i Psykologi 2 og presenterer sosialiseringsprosessen i et psykologisk perspektiv. Oppgaven kommer blant annet inn på begrepene primær, sekundær og tertiær sosialisering.

Lærers kommentar

Du har skrevet fint om sosialiseringsprosessen her, og viser at du har forstått hva det dreier seg om. Det er også bra at du nevner oppdragelse. Definisjonene dine kan du gjerne sette inn i teksten, for de hører hjemme der. Du kunne gjerne utdypet enda mer om uformelle sosialiseringsagenter. Du innleder fint, hoveddelen din er for det meste klar og grei, og du starter en avslutning, som jeg gjerne hadde sett vært litt mer utfyllende. Du har ikke oppgitt kilder. Læreboka er også en kilde, om du bare har brukt den, og må derfor nevnes. Du har fine og forklarende egne eksempler.

Utdrag

Sekundærsosialisering er den neste sosialiseringsprosessen og bygger på primærsosialiseringen. Nå har man begynt i barnehage og på skole, og kanskje på et idrettslag eller annen fritidsaktivitet. Dermed er jevnaldrende, venner, trenere, lærere og alle de andre blitt nye sosialiseringsagenter. Under sekundærsosialiseringen utvikler vi atferden vår i samspill med andre og vi lærer å fungere i grupper3... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosialisering og sosialiseringsprosessen | Essay

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 02.06.2014
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 • 23.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig god stil, skulle sett mer teori og begrep
 • 23.05.2016
  grei notat til eksamen
 • 15.05.2014
  det er veldig bra hjlper meg mye