psykiske lidelser

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Yrkesfaglig Vg1
 • Helse- og sosialfag
 • 5
 • 3
 • 685
 • PDF

Prosjektoppgave: psykiske lidelser

Dette er en oppsetnint til en powerpoint presentasjon om psykiske lidelser.

Utdrag

Side 1

Psykiske og mentale lidelser er forskjellige lidelser/sykdommer som først og fremst rammer sinnet og bevisstheten vår, og ikke kroppen fysisk.

Side 2

(Hva er helse?)

Side 3

1. Verdens helseorganisasjon har definert helse slik; ”Helse er definert som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser”
2. Helse er å mestre og tilpasse seg de påkjenningene en møter i livet.


Side 4

Psykiske problemer som lettere former for angst, depresjoner, alkoholmisbruk osv. kan ramme de fleste, men det kalles ikke for psykiske lidelser før disse følelsene bli sterke og overveldende eller varer over lengre tid.
En psykisk lidelse regnes som en sykdomstilstand, og er et stadig voksende problem.

Side 5 - 9

ANGST
Definisjon
Angst er både betegnelsen på et symptom som kan forekomme ved ulike lidelser, og navnet på psykiske lidelser.

Forekomst
Ca. 10 % av befolkningen lider av angstlidelse. Angst er den vanligste psykiske lidelsen blant menn. De ulike formene kan debutere fra tenårene og like opp til 40-års alderen. Lidelsen kan starte snikende eller komme plutselig.
Vi deler angst opp i enkle fobier, agorafobi, sosial fobi, generalisert angst og panikklidelse.

Årsak
Vi tror at det er en sammensatt årsaksforklaring til angstlidelser. Både biologiske, psykologiske og miljømessige faktorer spiller inn. Vi vet at det er opphoping av angstlidelser i enkelte familier, og at angst kan oppstå etter store påkjenninger og traumer. Angst kan være et symptom i en utviklingsfase og det kan være en reaksjon på et ugunstig oppvekstmiljø... Kjøp tilgang for å lese mer

psykiske lidelser

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 23.04.2022
  Kan du legge ut selve powerpointen også?
 • 18.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  hlfahfladjgpoGJPgjåaægkjaæfpgjparæg
 • 28.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  God hjelp til oppgaven jeg hadde!
 • 09.06.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  yeyeyeyeyyyeeyjjfjjfjff