Psykiske arbeidskrav i fotball

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Treningslære 1
  • 5
  • 6
  • 2425
  • PDF

Arbeidskravsanalyse: Psykiske arbeidskrav i fotball

Oppgave om idrettspsykologi i fotball. Oppgaven tar for seg hvilke krav som stilles til en fotballspiller og er utformet som en arbeidskravsanalyse som kun tar for seg de psykiske arbeidskravene i fotball.

Elevens kommentar

Du har en god redegjørelse for under de ulike sosiale kravene. Jeg vil gjerne at du er enda mer kritisk på hva du skal ha med deg (fra boka) når det kommer til fagstoff. Eksempelvis på motivasjon ble den noe lang, og det var kanskje ikke like klart hvor mye som hadde innvirkning på prestasjonene. Det samme når det kommer til aktivering, er det ett annet eksempel en kan bruke istedenfor «motor ? eksempelet»?

Innhold

Forklar hva psykiske arbeidskrav er
Gjør rede for disse psykiske arbeidskravene/faktorene
Hva mener du om mental trening? kan man prestere bedre om man legger inn
mental trening inn i treningsarbeidet sitt?
Kilder

Utdrag

Sosiale krav: Det sosiale kravet er viktig for å kunne trives med den idretten man driver med, og er spesielt viktig i lagspill. Sosiale krav er et krav som følger deg både på og utenfor banen. Å være god venn med dine lagkamerater kan hjelpe deg mye i livet utenfor idretten din, men det vil også hjelpe deg på banen. Om du ikke er spesielt god venn med dine lagkamerater vil dette kunne by på unødvendige problemer. Det kan for eksempel være en du ikke liker i det hele tatt, og ikke har lyst til å sentre balle til han selv om han er i en god posisjon, dette kan føre til at du blir egoistisk. Eller også omvendt, at en medspiller ikke vil sentre til deg selv om du er godt plassert. Kommunikasjon ved hjelp av ballen er nemlig svært vanlig, selv om det ikke alltid er like enkelt og oppfatte. Man har flere eksempler på dette, også på et internasjonalt nivå, og det kan påvirke hele laget sin prestasjon på en negativ måte.

De sosiale ferdighetene innen lagspill har mye med sportsånden å gjøre. En god sportsånd er ytterst nødvendig. Man må være en god medspiller og også en god motspiller.

I min idrett, fotball, er de sosiale kravene viktig. Jeg har selv opplevd at lagspillere ikke har innfridd de sosiale kravene. Dette var noe jeg merket godt, og det kan sies at... Kjøp tilgang for å lese mer

Psykiske arbeidskrav i fotball

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.