Proteiner – Dannelse, Utvikling og Funksjon, Kap 4 Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 3214
 • PDF

Proteiner – Dannelse, Utvikling og Funksjon, Kap 4 Sammendrag

Sammendrag av Kapittel 4 – "Proteiner – Dannelse, Utvikling og Funksjon", fra læreboka BIO2, Gyldendal - Biologi 2.

Innhold

Kapittel 4 – Proteiner – dannelse, utvikling og funksjon
4.1 Dannelse av proteinene
Transkripsjon – fra DNA til RNA
RNA-spleising
Transport av RNA ut av cellekjernen til cytosol
Den genetiske koden
Translasjon fra RNA til protein
- Binding av aminosyre til et tRNA molekyl:
- Starten på en translasjon:
- Translasjonen avslutter:
Regulering av proteindannelsen
- Generell transkripsjonsfaktor
- Enhancer
- Veksthormoner aktiverer en spesifikk transkripsjonsfaktor
- mRNA-nedbrytning
- Regulering av translasjonen
4.2 Utvikling av proteiner
Aminosyrer
Proteinenes strukturnivåer
Primærstruktur
Sekundærstruktur
Tertiærstruktur
Kvartiærstrukturen
Modifisering og transport av proteiner
Modifisering av proteiner ved hjelp av andre proteiner
4.3 Proteinenes funksjoner
Enzymer
Hvordan øke reaksjonshastigheten til en reaksjon?
Hva er et enzym?
Kofaktorer og koenzymer
Regulering av enzymaktivitet
Hemmere av enzymaktivitet
Allosteriske enzymer – kontroll ved å endre seg
pH
Temperatur
Mengden substrat og enzym
Navnsetting av enzymer
4.4 Mutasjoner
Punktmutasjon og substitusjon
Insersjon og delesjon

Utdrag

"Kapittel 4 – Proteiner – dannelse, utvikling og funksjon:

4.1 Dannelse av proteinene
Oppskriften til protein lages i genene. Det dannes kopi av genene, denne prosessen er transkripsjon, og avskriften er mRNA.

I eukaryote celler blir mRNA modifisert og transportert ut av cellekjernen. Mens i prokaryote har de verken cellekjerne eller mRNA-modifisering. For begge er mRNA ribosomer i cytosol, der blir info lagret i mRNA for å sette aminosyrer med til proteiner. Produksjonen av proteiner kalles translasjon.

RNA-polymerase kommer til DNA og åpner dobbeltspiralen. Det er et stort enzym som er bygd av mange enheter. Har ulike oppgaver som å binde seg til det aktuelle genet, eller tvinne opp DNA slik at polymerase kommer til, eller lager RNA-tråd.

Avskriften lages fra DNA trådene. Så inn i cellekjernen er det frie RNA-nukleotider, via RNA-polymerase lages en RNA-tråd komplementær til DNA-tråden. Når DNA har A base, er det RNA-nukleotidet med U base som basepar.

RNA-nukleotider er med kovalent til hverandre og lager RNA tråd. RNA tråden må være lik DNA trådene med et unntak av at basen T i DNA er U i RNA. Etterpå vil DNA-trådene tvinne seg opp igjen etter at RNA-polymerase har gått."... Kjøp tilgang for å lese mer

Proteiner – Dannelse, Utvikling og Funksjon, Kap 4 Sammendrag

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 04.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Var en fin sammendrag fra boka, kan blant annet hjelpes med å lese til prøver ogsånt!
 • 29.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  oversiktig og bra. Innholde kunne kanskje være litt bedre!