Protech - innovasjon, konkurranseevne og forretningsmuligheter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Protech - innovasjon, konkurranseevne og forretningsmuligheter

Dette er en oppgave i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 som besvarer fire oppgaver i forbindelse med bedriften Protech. Oppgavene lyder som følger:

1. Forklar begrepet innovasjon knyttet til kjøpet av en 3d-printer i Protech.
2. Drøft betydning av innovasjon for Protechs konkurranseevne.
3. Beskriv prosessen ved denne importen.
4. Vurder forretningsmuligheter for å selge proteser på det finske markedet.

Utdrag

Oppgave 1
Materialer
Produksjonsmetoder
Måter å organisere driften
Virkemidler i markedsføringen
Salgs- og distribusjonsmetoder

Flere av disse eksemplene passer for protech som har best seg for 3dprinting som er en nyvinning innen produksjonsteknologien.

...

Oppgave 2
Protech representerer en konkurranseutsatt næring, konkurransen på hjemmemarkedet har bedriften allerede. Dersom den etablerer seg i Finland og selger på det finske markedet, vil den også få konkurranse på et internasjonalt marked.

Skjermede næringer
Disse næringene møter liten eller ingen konkurranse fra utenlandske produsenter. Næringene kan være naturlig eller kunstig skjermet. Norsk landbruk er en skjermet næring

...

Oppgave 3.
Viktige momenter i forbindelse med import

Leverandører av importproduktet

Leverandørene må vurdere ut fra det totale tilbudet de kan gi til importøren. Dette gjelder alt fra produkt til priser og leveringsdyktighet. Som eksport er et også ulike former for import det kan velges mellom

- Midlertidig import
- Handelsagenter
- Videreselger

...

Oppgave 4.
Vurder forretningsmuligheter for å selge proteser på det finske markedet.

a) En risikovurdering av å satse på det finske markedet.

En situasjonanalyse av protech gir er et godt utgangspunkt for å finne ut hvor bedriften står i dag, og hvilke styrker og svakheter den har. En slik analyse avdekker muligheter og utfordringer, og gir innsyn i den risikoen en slik satsning innebærer.

Videre danner en slik analyse også et grunnlag for å diskturere nye målsettinger og den markedsstrategi som må til for nå målene... Kjøp tilgang for å lese mer

Protech - innovasjon, konkurranseevne og forretningsmuligheter

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 31.10.2017
    Lite utfyllende, dårlig språk og mangel på kilder.
  • 23.04.2017
    Skrevet av Elev på Vg3
    Uoversiktlig. Dårlig norsk