Prosjektoppgave om hjerneslag i helsearbeiderfag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Prosjektoppgave om hjerneslag i helsearbeiderfag

Prosjektoppgave i helsearbeiderfag om apopleksi cerebri, også kjent som hjerneslag. Oppgaven utdyper hva hjerneslag er og hvilke symptomer og risikofaktorer som kjennetegner hjerneslag og hvordan hjerneslag behandles. I tillegg svarer oppgaven på forskjellige kompetansemål fra helsearbeiderfag og presenterer elevens eget syn på hva eleven lærte under en kort praksisperiode.

Lærers kommentar

Du leverer en glimrende besvarelse der alt henger sammen, nydelig!
Det knyttes teori til målene som anvendes eksempelvis inn mot Mr. Freys diagnose og situasjon.
Du har hele menneske for øye. Veldig bra!

Innhold

Kompetansemål
Teori
- Symptomene
- Behandling
Fokus på målene
Hva har jeg lært?

Utdrag

Apopleksi cerebri, eller hjerneslag, skyldes enten et infarkt eller en blødning. 85% av alle hjerneslag skyldes infarkt, mens 10% kommer av blødning og hjernehinneblødning utgjør 5%. Risikofaktorene for denne sykdommen er mange... Kjøp tilgang for å lese mer

Prosjektoppgave om hjerneslag i helsearbeiderfag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.