Vindkraft kontra vannkraft

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • Godkjent
  • 9
  • 1696
  • PDF

Sammendrag: Vindkraft kontra vannkraft

Prosjektoppgave i Naturfag om vindkraft og dens positive og negative sider, samt en sammenligning i forhold til vannkraft.

Innhold

Innledning
Teknologi
Vind
Miljøpåvirkning
Sammenligning med vannkraftverk
Fordeler og ulemper med vindkraft
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Innledning

Jeg valgte å skive om vindkraft fordi jeg ville lære mer om det, og finne positive og negative sider ved vindkraftverk kontra vannkraftverk. Det er nylig bygd mange nye vindmøller ute på Jæren. Dagens bruk av fossil energi må erstattes av rene fornybare løsninger. Sol, bølger, vind og andre ressurser i naturen er klare til å forsyne hele verden med energi som ikke forurenser.
Vinden er en fornybar energikilde. Det vil si at den vil kunne utnyttes, og være tilstede så lenge sola fortsetter å skinne. Den vanligste måten å omdanne bevegelsesenergi til elektrisk strøm på, er ved hjelp av vindmøller. Jeg skal forklare mer om hvordan dette skjer, og hvordan utbredelse av vindmøller vil påvirke samfunnet.

Teknologi
Vindmøllene er opp til 100m høye fra bakken og diameteren på rotoren er like stor. Vindmøllene er plassert i parker med stabil vind på land eller til sjøs. Kraften i vinden overføres til en generator ved hjelp fra en drivaksel og en gir boks. Strømmen transporteres ned tårnet og transformeres til høyspenning som blir sendt ut til boliger og næringsbygg. En vindmølle produserer ca. 6,4 GWh/år dette er nok til å dekke energibehovet til 321 norske husstander (gjennomsnittlig forbruk 20 000 KWh/år)... Kjøp tilgang for å lese mer

Vindkraft kontra vannkraft

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.