Prosjekt | Roller, grupper og holdninger

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 2
 • 4
 • 5
 • 1952
 • PDF

Prosjektoppgave: Prosjekt | Roller, grupper og holdninger

Prosjektoppgave i Psykologi 2, som gjør rede for noen problemstillinger i forhold til roller, grupper og holdninger med tanke på ungdoms psykiske helse og det flerkulturelle samfunnet. Oppgaven ser på sosiale forventninger, roller og diskriminering.

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for noen problemstillinger i forhold til roller, grupper og holdninger med tanke på ungdoms psykiske helse og det flerkulturelle samfunnet. Oppgaven er todelt. Først skal jeg forklare hvordan ulike rolleforventninger kan påvirke ungdommens psykiske helse. Videre skal jeg ta utgangspunkt i grupper, roller og holdninger og drøfte årsaker til diskriminering i møter mellom individer fra ulike kulturer i et flerkulturelt samfunn. Til slutt vil jeg presentere en oppsummering av hva jeg har gått gjennom... Kjøp tilgang for å lese mer

Prosjekt | Roller, grupper og holdninger

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 07.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Godt jobbet! Viktige notater jeg fikk godt nytte av.
 • 09.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  VELDIG stor hjelp! Fornøyd :D
 • 02.12.2016
  Veldig bra innhold!!
 • 02.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  qkltj ølrajf æafj aerm