Byging av quadcopter drone | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Prosjektoppgave: Byging av quadcopter drone | Rapport

Prosjektoppgave om prosjekt i TOFX om quadcopter-/dronebygging. Prosjektoppgaven inneholder generell informasjon om droner, hva de er bygget av, samt egenskapene til en drone, i tillegg kommer oppgaven inn på prosessen om byggingen av dronen

Lærers kommentar

Svært bra rapport! Kanskje litt mer beregninger om dronens løftekraft?

Innhold

- Forord
- Innholdsfortegnelse
- Sammendrag, kort fortalt hva en drone er
- De forskjellige delene i en drone
- Styring av en drone og hvordan den kan fly
- Prosessen
- Sluttresultatet av byggingen
- Planer for framtiden

Utdrag

En drone er et fjernstyrt ubemannet fartøy, i dette prosjektet et quadcopter. Et quadcopter består av fire vinger med like mange propeller. Droner brukes mye innen militæret til innsamling av informasjon, og som våpen. Men også sivile bruker det til hobby, og filming... Kjøp tilgang for å lese mer

Byging av quadcopter drone | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.