Prosjekt om hydrologi i Pakistan | Geofag 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 1
  • 6
  • 14
  • 1176
  • PDF

Prosjektoppgave: Prosjekt om hydrologi i Pakistan | Geofag 1

Denne prosjektoppgaven handler om hydrologi i Pakistan og om hvilken innflytelse både flom og tørke har på befolkningen. Pakistan er valgt på grunn av den spennende beliggenheten og på grunn av betydningen hydrologi har hatt her historisk sett.

Innhold

-Innledning…………………………………………………………………………………………3
-Hydrologi del:
• Vannmagasiner……………………………………………………………………….4
• Flom og tørke………………………………………………………………………….5
-Problemstilling: Hvordan påvirker de hydrologiske forholdene befolkningen i Pakistan?
• Vanntilgang, matproduksjon og helse…………………………………….8
• Vannkraftverk…………………………………………………………………………..9
-Konklusjon………………………………………………………………………………………..11
-Kildeliste……………………………………………………………………………………………12

Utdrag

Denne oppgaven skal inneholde:
• En faglig del med fokus på hydrologi
• En problemstilling som vinkles opp mot de hydrologiske forholdene

I denne oppgaven skal jeg ta for meg hvordan de hydrologiske forholdene påvirker befolkningen i Pakistan.

Jeg har valgt Pakistan som mitt forskningsområde, i og med at jeg synes dette er et spennende land med en interessant beliggenhet. I tillegg har jeg tidligere lest i mediene om store flomkatastrofer som har rammet dette landet, noe jeg tror kan gjøre oppgaven min mer interessant.

Vannmagasiner:
Pakistan ligger i Sør-Asia og har en befolkning på 180 millioner mennesker. Landet har et areal på 803 940 km². Pakistan har en 1046 km lang kystlinje langs Omanbukta og Arabiahavet. Det høyeste fjellet i landet er K2, med sine 8611 moh.

Den viktigste vannkilden og det største vannmagasinet i Pakistan er Indus-elven som strekker seg fra Himalaya, renner gjennom India, og deretter krysser grensen over til Pakistan. Elven har et nedbørfelt på 1 165 000 km² og en årlig vannføring, som er den vannmengden som passerer et bestemt tverrsnitt av elva per sekund, på ca. 207 km³. I tillegg renner elven i gjennom hele landet, slik som vist på figur 2.

Pakistan har også tilgjengelige grunnvannsressurser. På figur 3 nedenfor kan man se en oversikt over grunnvannsbassenger i landet. Vi kan se at den sørvestlige delen av landet (blått området) har store grunnvannsressurser. Resten av landet har en gul farge noe som tilsier at det er få grunnvannsbassenger her... Kjøp tilgang for å lese mer

Prosjekt om hydrologi i Pakistan | Geofag 1

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.