Vulkaner | Prosjektoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 1
  • 6
  • 14
  • 1441
  • PDF

Vulkaner | Prosjektoppgave

Dette prosjektet handlet om å skrive om et selvvalgt naturfenomen som var nevnt i læreboken Terra Nova. Denne eleven valgte å skrive om vulkaner, da han synes at jordens undergrunn og den historiske innflytelsen som vulkaner har hatt er veldig spennende. Prosjektet tar for seg både ulike typer vulkaner og de mest berømte vulkanene i verden.

Innhold

Innledning
Hoveddel
De dominerende typene
Andre typer av vulkaner
Utslipp ved vulkanutbrudd
Pyroklastisk materiale
Historiske vulkanutbrudd
Kjente vulkaner i nyere tid(fra 1800-tallet)
Avslutning
Referanser

Utdrag

I et historisk perspektiv synes vulkaner sammen med jordskjelv, å være den naturgitte faktoren som har forårsaket de mest dramatiske og ødeleggende hendinger på jorda. Store landområder er blitt lagt øde. Svært mange mennesker har omkommet som en direkte eller indirekte følge utslippene fra vulkanutbrudd.

Betegnelsen vulkan kommer fra den romerske ildguden Vulcanus. Det har til alle tider vært knyttet mye mystikk og overtro til vulkanene. Det var blant annet gudenes smie og inngangsporten til helvete. Jordas geologi har alltid vært et betydelig forskningsfelt. Teorien om drift av kontinentalplatene fikk i 1960-årene et gjennombrudd innen denne forskningen. Den ble lansert av den tyske geofysikeren Alfred Wegener (Karlsen & Solerød, 2009). Platetektonikk, som denne teorien kalles, mener at jordoverflaten er delt opp i 6-8 større og relativt mange mindre plater som beveger seg i forhold til hverandre. Med støtte i teorien om platedrift kan en langt sikrere forklare geologiske problemstillinger på jorda. Dette omfatter blant annet vulkansk aktivitet og hvorledes jordskjelv oppstår.

Hoveddel
Vulkaner er steder hvor magma (bergartssmelte eller smelte) og gass bryter frem av jorda. En vulkan kan ha en eller flere utbruddsåpninger. Disse har vanligvis form som en gryte eller en trakt og kalles krater... Kjøp tilgang for å lese mer

Vulkaner | Prosjektoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.