Prosentregning Kapittel 2 SINUS 1P | Oppgaver | Matematikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Matematikk 1P
  • Godkjent
  • 8
  • 1122
  • PDF

Prosentregning Kapittel 2 SINUS 1P | Oppgaver | Matematikk

Her finner du alle utregningene og svarene på oppgavene om prosentregning i Kapittel 2 SINUS 1P. Dette oppgavesettet inkluderer også lærerens kommentarer.

Lærers kommentar

Godkjent. Rett utregning på samtlige oppgaver, og alternative utregninger. Solid arbeid.

Innhold

2.1 Prosent
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14
2.1 Prosentfaktor
2.20, 2.21, 2.22, 2.23
2.3 Regning med prosentfaktorer
2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35
2.4 Prosentvis økning
2.40, 2.41, 2.42, 2.43
2.5 Prosentvis nedgang
2.50, 2.51, 2.52, 2.53
2.6 Merverdiavgift (MVA)
2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65
2.7 Prosentpoeng
2.70, 2.71

Utdrag

2.1 Prosent

2.10
a) 200 x 0,01 = 2 | 200 x 0,02 = 4 | 200 x 0,03 = 6
b) 410 x 0,01 = 4,1 | 410 x 0,02 = 8,2 | 410 x 0,03 = 12,3
c) 3200 x 0,01 = 32 | 3200 x 0,02 = 64 | 3200 x 0,03 = 96

2.11
a) 20 x 0,1 = 2 | 20 x 0,2 = 4 | 20 x 0,9 = ...
b) 140 x 0,1 = 14 | 140 x 0,2 = 28 | 140 x 0,9 = ...
c) 2500 x 0,1 = 250 | 2500 x 0,2 = 500 | 2500 x 0,9 = ...

2.12
a) 80 x 0,1 = 8 | 80 x 0,05 = 4 | 80 x 0,15 = ...
b) 240 x 0,1 = 24 | 240 x 0,05 = 12 | 240 x 0,15 = ...
c) 560 x 0,1 = 56 | 560 x 0,05 = 28 | 560 x 0,15 = ... Kjøp tilgang for å lese mer

Prosentregning Kapittel 2 SINUS 1P | Oppgaver | Matematikk

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.