Prøveeksamen | Arbeidsrett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 6
 • 2
 • 522
 • PDF

Sammendrag: Prøveeksamen | Arbeidsrett

Oppgaven inneholder oppsett og løsning av tvist innenfor arbeidsrett.
Rettsspørsmålet i oppgaven handler om en usaklig oppsigelse.

Hovedsaklig handler oppgaven om diskriminering og at personen som ble oppsagt har handlet uforsiktig i arbeidet sitt, som dermed førte til en oppsigelse.

Elevens kommentar

Jeg besvarte på alt oppgaven ba om, hadde et konkret og faglig språk som ikke trakk konklusjoner men drøftet frem og tilbake. Alt i alt var læreren veldig imponert.

Innhold

(a) Foreligger det en saklig grunn for oppsigelse?
(b) Lars sine formelle rettigheter

Utdrag

Løsningsforslag
Tvisten løses med et utgangspunkt i arbeidsmiljøloven om usaklig oppsigelse, jf. § 15-7 1).
(a) Foreligger det en saklig grunn for oppsigelse?
Spørsmålet om det er saklig grunn for oppsigelsen, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-7 1). Lars Pettersen har tidligere fått muntlig advarsel for oppførselen mot sine medarbeidere. Dette har omhandlet at han har handlet i strid med arbeidsmiljøloven § 1-1, ved at han har diskriminert den polske medarbeideren sin, jf. Diskrimineringsloven § 5, og Kari, som sitter i rullestol, på kontoret, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 1 3. Han har fått klager fra sine medarbeidere der han da har blitt oppfattet som uhøflig og uhyggelig og har gjort slik at Kari har fått et dårligere psykososialt miljø på arbeidsplassen, noe som innebærer at hun gruer seg hver gang hun vet at Lars skal innom kontoret, og han har uttrykt at han misliker... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøveeksamen | Arbeidsrett

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 08.02.2021
  Skrevet av Elev på Vg2
  God besvarelse! Litt kort, men den var forståelig og et godt eksempel på en besvarelse for arbeidsrettseksamen eller oppgave