Prøvebesvarelse | Kapittel 1 - Bedrifter | Økonomistyring

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomistyring
  • 5
  • 4
  • 1956
  • PDF

Prøvebesvarelse | Kapittel 1 - Bedrifter | Økonomistyring

Her finner du besvarelsen av oppgave 1-4 fra kapittel 1 i boken til økonomistyring.

Du finner blant annet en gjennomgang av de forskjellige selskapsformene og det ses nærmere på fordeler og ulemper, samt de forskjellige virksomhetstypene. Ut over dette tar også oppgaven for seg de ulike virksomhetstypenes hovedaktiviteter og støtteaktiviteter. Avslutningsvis ser den i tillegg på interessentene til en rekke utvalgte virksomheter.

Lærers kommentar

En fantastisk besvarelse med gode eksempler. Du viser absolutt forståelse for emnet.

Innhold

1. Foretaksform
2. Bedriftstype og aktiviteter
3. Interessenter
4. Casebesvarelse

Utdrag

Oppgave 1:
a)Alle bedrifter er organisert i en foretaksform. En velger foretaksform ut i fra hvilken frihet man ønsker å ha i bedriften som eier.

Enkeltpersonsforetak er en type foretaksform hvor eieren har fullt ansvar for bedriften. Om bedriften får økonomiske problemer er eieren personlig ansvarlig for bedriftens gjeld. Personlige eiendeler som hus, hytte og bil kan dermed gå tapt ved økonomiske problemer i bedriften. Eieren har ubegrenset ansvar, noe som er en ulempe for eieren. Eieren eier bedriften alene. Alle beslutninger blir tatt av eieren, og eier kan derfor ta hurtige beslutninger. Overskudd eller underskudd trekkes til/fra eierens inntekt, og skattes som eierens personlige inntekt. Eierens etternavn skal alltid være med i bedriftens navn.

Ansvarlig selskap er en foretaksform der det er to eller flere eiere. På lik linje som eieren i et enkeltpersonsforetak har eierne i et ansvarlige selskap ubegrenset ansvar. Vanligvis har hver eier personlig ansvar for hele gjelden i bedriften. Ulempen med dette er at långiver kan gå til hvilken som helst av eierne og kreve lånet innfridd. Når ansvaret er delt på denne måten kalles det for solidarisk ansvar, og dette er forkortet til ANS. Det finnes også en annen variant innfor samme foretaksformen og dette kalles delt ansvar. Dette er når eierne har personlig ansvar for en bestemt del av gjelden. Forkortelsen for denne varianten er DA.

Det må opprettes en selskapsavtale mellom deltakerne i et ansvarlig selskap. I denne avtalen skal selskapets foretaksnavn være opplyst, både navn og adresse til deltakerne, formålet til selskapet, hvilken kommune selskapet har hovedkontor og i tillegg kapitalinnskudd. Det som er nevnt nå er hva som må inneholde i selskapsavtalen det kan være lurt at avtalen også inneholder hvordan overskudd skal fordeles mellom eierne. Resultatet i det ansvarlige selskapet beskattes på lik linje som i et enkeltpersonsforetak, hvor det legges til eller trekkes fra eiernes personlige inntekt... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøvebesvarelse | Kapittel 1 - Bedrifter | Økonomistyring

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.