Prøve i sosialpsykologi | Konformitet | Konfliktløsning | Grupper

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 4
  • 4
  • 1457
  • PDF

Prøve i sosialpsykologi | Konformitet | Konfliktløsning | Grupper

Besvarelse på prøve i sosialpsykologi. Svarene handler for eksempel om sosial kompetanse, konformitet, konfliktløsning og grupper (gruppekonflikter og referansegrupper).

Et av spørsmålene som blir besvart i denne oppgaven er:

"Hva menes med sosial kompetanse?"

Lærers kommentar

På del 1 viser du god bredde i kunnskapene dine. Litt pirk her og der, men du viser at du mestrer de ulike oppgavene godt.

Innhold

1 a) Hva menes med sosial kompetanse?
b) Referansegruppe
c) Autoritativ oppdragelsestil
d) konvergerende konflikter
2. Beskriv Muzafer Sherifs eksperiment(røverhulen) og forklar hva eksperimentet kan fortelle oss.
3. Forklar begrepene privat og offentlig konformitet og svar på hva Asch forsøk sier om konformitet
4. Redegjør for Gordons konfliktløsningsteori
5. Redegjør for ulike begreper og teorier som gjelder påvirkning av enkeltindivider i grupper.

Utdrag

3. Forklar begrepene privat og offentlig konformitet og svar på hva asch forsøk sier om konformitet
Konformitet betyr at det er en ensretting innenfor gruppen når det blant annet kommer til holdninger og verdier. Det er vanlig å skille mellom privat og offentlig konformitet. Privat konformitet vil si at individet er helt enig i gruppens normer, verdier og holdninger. Men offentlig konformitet vil si at individet later som de er enige i normene, verdiene og holdningene slik at de ikke blir avvikere i gruppen.
Solomon Asch sitt eksperiment viste dette tydelig i praksis. Eksperimentet gikk ut på at det var en forsøksperson som satt i et rom sammen med andre falske forsøkspersoner uten å vite dette. Alle fikk oppgaven som viste at det var to forskjellige ark. På det arket var det tre linjer med ulik lengde og på det andre arket var det en linje som var lik en av linjene på ark nr 1. Den ”ekte” forsøkspersonen skulle da svare på hvilken av de tre linjene var lik med ark nr 2. Da de andre individene svarte feil, påvirket dette forsøkspersonen til å også svare feil... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøve i sosialpsykologi | Konformitet | Konfliktløsning | Grupper

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Prøve i sosialpsykologi | Konformitet | Konfliktløsning | Grupper, har også lastet ned