Prøve | Velferdsstatens framtid

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Sosialkunnskap
  • 5
  • 4
  • 770
  • PDF

Prøve | Velferdsstatens framtid

Prøve i Sosialkunnskap med tema Velferdsstatens fremtid. Oppgavene går ut på å se på velferdsstaten i Norge og i de baltiske land og å sammenligne ulike velferdsmodeller.

Videre ses det på hvilke utfordringer den Norske velferdsstaten står overfor og hvordan man kan løse disse.

Lærers kommentar

"Flott og utfyllende besvarelse."

Utdrag

I dagens samfunn i Norge har vi blandingsøkonomi som økonomiform. Det er en blanding av markedsøkonomi og planøkonomi. Spørsmålet er hvordan Norge kunne klart seg med enten planøkonomi eller markedsøkonomi. Er blandingsøkonomi egentlig bra for Norge?
Om dagens økonomisystem i Norge skulle vært styrt statlig, ville økonomiformen vært planøkonomi. I et politisk system der det er planøkonomi, er det staten som bestemmer hva som skal produseres av varer og tjenester til innbyggerne... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøve | Velferdsstatens framtid

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.