Prøve | Sceniske dans før 1900-tallet

0 0 0 0 0 0 (0 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Musikk, dans og drama Vg2

Fag

Dans i perspektiv 1

Karakter

4

Antall sider

2

Antall ord

640

Filformat

PDF

Sammendrag: Prøve | Sceniske dans før 1900-tallet

Svar på oppgaver fra en prøve om scenisk dans før 1900-tallet.

Oppgavene er følgende:
Hvilke fire personer anser du som de viktigste i utviklingen av den sceniske dansen?
Forklar hvordan scenerommet har forandret seg fra middelalderen og fram til 1900.
Hva kjennetegner en typisk ballett fra romantikken?

Lærers kommentar
Var bare at jeg skulle tilføye mer inn i svarene.

Innhold
1. Hvilke fire personer anser du som de viktigste i utviklingen av den sceniske dansen?
2. Forklar hvordan scenerommet har forandret seg fra middelalderen og fram til 1900.
3. Hva kjennetegner en typisk ballett fra romantikken?

Utdrag
Katerina de Medici som levde i renessansen. Hun bodde i Italie, men da hun flyttet fra Italia flyttet også fokuset på dans til Frankrike til Italia. Hun satt opp balletten «La Ballet Comique de la Reine» i 1581, som regnes som den første balletten.
Balthasar de (husker ikke hvordan man skriver etternavnet, men det uttales ://Bojojø//:) som var ansvarlig ballettmester for stykket til Medici synes jeg også er en viktig person i utviklingen... [Les mer nå]