Prøve | Regnskap og finansiering for bedrift

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomistyring
  • 5
  • 2
  • 553
  • PDF

Prøve | Regnskap og finansiering for bedrift

Oppgaven inneholder en besvarelse på en prøve i Økonomistyring som ser på et regnskap til en bedrift og vurderer deres finanisering.

Utdrag

Finansiering sier hvordan bedriften har anskaffet seg og brukt kapital.
For et godt finansiert firma bør de langsiktige eiendelene være finansiert med langsiktig kapital. Den langsiktige kapitalen består av Ek, og den langsiktige gjelden. Disse formene for finansiering er de billigste. Ek er gratis kapital, imens den langsiktige gjelden er fordelt over tid. Her ser vi at den langsiktige gjelden er på 280.000 kr og synker til 260.000kr, imens EK holder seg på 350.000 det vil si at den langsiktige gjelden har blitt litt nedbetalt på. Dette er somregel bra, så lenge den kortsiktige gjelden ikke har økt.
Det er EK og LG som helst bør dekke anleggsmidlene og den delen i OM hvor varelageret ligg. Dette er fordi varelageret ligger på grensen mellom OM og AM. Varelageret selger man noen ganger innen et år, og andre ganger ikke. Den delen varelageret ligger i kalles arbeidskapital. Som vi kan se på nøkkeltallene til Bjarte Borg er... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøve | Regnskap og finansiering for bedrift

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.