Prøve | politikk og styreform i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsfag
  • 6
  • 5
  • 2069
  • PDF

Prøve | politikk og styreform i Norge

Oppgaven besvarer sprørsmål fra en prøve i samfunnsfag om norsk politikk og styresystemet i Norge. Kommer blant annet inn på parlamentarismen, Stortinget, regjeringen, velferdsstaten og demokrati.

Lærers kommentar

Veldig bra og grundig prøve, alt riktig.

Innhold

Hva er parlamentarisme, opposisjonen og mistillitsforslag?
Hva er stortingets og regjeringens oppgaver?
Hva er koalisjonsregjering og mindre/flertallsregjering
På hvilke måter kan man være med å påvirke det politiske systemet?
Hva er typiske problemer velferdsstaten møter på?
Hva er blandingsøkonomi?
Hva er demokrati?
Drøft demokratiets utfordringer?
Drøft forskjellen på høyresiden og venstresiden når det gjelder politikk og nevn skolepolitikken til begge sider.

Utdrag

2. Stortingets og regjeringens oppgaver er å sørge for at den norske velferdsstaten blir tatt vare på. Regjeringen blir beskrevet som utøvende makt, som betyr at det er regjeringen som utfører det stortinget legger opp til.
Det er stortinget som vedtar statsbudsjettet, men regjeringen som setter opp ett forslag. Statsbudsjettet er hva Norge skal bruke pengene sine på og hvordan de skal fordele goder og byrder i samfunnet. Regjeringen endrer lover og regler, for eksempel har nåværende regjering med Erna endret loven om arveavgift, ved at de har fjernet den helt.
På stortinget er det mange ting som forgår og alle kan ikke vite alt, og personer blir delt inn i flere gruppe, et eksempel er at en gruppe har om helse og velferd, mens en annen om utenriks... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøve | politikk og styreform i Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.