Prøve om organisasjonsutvikling | Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Oppgaver fra læreboka: Prøve om organisasjonsutvikling | Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Her finner en besvarelse av en prøve i entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 vedrørende følgende forhold: økonomi, situasjonsanalyse, foretaksformer, kompetanse og forretningside.

Spørsmålene tar formodentlig utgangspunkt i boken "EB2: Innovasjon og internasjonalisering" fra Dalefag.

Lærers kommentar

Ingen kommentar.

Elevens kommentar

Oppgave 6 er feil begrunnet.

Utdrag

7) Kompetanse er hvordan man yter kunnskapen sin. Altså det man vet noe om.

8) Grunner til at kompetansen på arbeidsplassene hele tiden må videreutvikle seg:
Markedet endrer seg slik at vi for eksempel trenger mer kompetanse innenfor IKT, i en bedrift der de fleste kan lite om da, IKT. Samfunnet og markedet rundt oss er stadig i endring og krever mer. Kompetanseutvikling er da de tiltakene vi kan gjøre for å utvikle og bedre disse evnene og ferdighetene de ulike bedriftene har og det de ansatte har. Vi kan for eksempel sette opp en gapanalyse som brukes til kompetansekartlegging. Det er en modell som viser den nåværende kompetansen i forhold til den nye kompetansen vi trenger, i forhold til tid. Om bedriften mangler kompetanse kan vi fylle gapet med nye ansatte, kurs eller lignende.
Med organisasjonsstruktur mener vi det faste mønsteret som regulerer arbeid og samarbeid i en bedrift. Her kan di ansatte ha ansvar for forskjellige oppgaver, som kalles arbeidsdeling, og detter er avhengig av størrelsen på bedriften... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøve om organisasjonsutvikling | Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.